Login

Zaloguj się na konto

Użytkownik *
Hasło *
Pamiętaj mnie
Mirosława Chmielewska

Mirosława Chmielewska

     Szanowni Państwo przypominam o obowiązku przysyłania do przedszkola dzieci zdrowych. Dzieci chore tj. kaszlące, z katarem, z  problemami żołądkowymi będą odsyłane do domu.W Placówce mamy bardzo  dużą absencję dzieci ze względu na problemy jelitowo-żołądkowe. Dla powstrzymania rozprzestrzenianiu się wirusa wywołującego powyższe objawy proszę o nieprzysyłanie dzieci chorych oraz o zatrzymanie dziecka w domu do całkowitego wyleczenia. Zróbmy wszystko by zapewnić bezpieczeństwo i zdrowie każdemu  dziecku z oddziałów przedszkolnych  oraz pracownikom szkoły. 

 
 

Uwaga rodzice!

Opublikowano w: Komunikaty

                         POWRÓT DZIECI DO SZKOŁY

Informacje w sprawie  podstawowych zasad obowiązujących w szkole , w związku z ograniczeniem, zapobieganiem i przeciwdziałaniem COVID-19
1. Do szkoły, przedszkola przychodzą tylko dzieci zdrowe bez objawów przeziębienia i bez temperatury. Dzieci z objawami przeziębienia lub temperaturą są odsyłane do domu zgodnie z Procedurą postępowania z dzieckiem, u którego występują objawy, które mogą sugerować zakażenie COVID 19
2. Dzieci do szkoły wchodzą wyznaczonymi wejściami , zgodnie z instrukcją na drzwiach wejściowych.
3. Uczniowie po wejściu do szkoły zobowiązani są umyć/zdezynfekować ręce.
4. Uczniowie kl.1-8 na przerwach obowiązkowo zasłaniają usta i nos przy pomocy maseczki , które rodzice kupują we własnym zakresie. Na lekcjach i na boisku szkolnym maseczki nie obowiązują.
5. Dzieci dojeżdżające do szkoły/ przedszkola autobusem szkolnym zobowiązane są do zasłaniania nosa i ust maseczką. Zakup maseczek we własnym zakresie
6. W czasie przebywania w szkole uczniowie są zobowiązani zachowywać dystans społeczny – 1,5 m od drugiej osoby, jeżeli nie jest to możliwe i dochodzi do kontaktów z inną klasą powinni założyć maseczkę.
7. Uczniowie przynoszą ze sobą do szkoły tylko niezbędne do pracy przybory i podręczniki. Materiały te nie mogą być pożyczane ani przekazywane innym uczniom. Dzieci przedszkolne nie przynoszą ze sobą zabawek lub innych przedmiotów z domu.
8. Rodziców odprowadzający dzieci klas pierwszych prosimy o nie wchodzenie do szkoły i rodzice dzieci przedszkolnych mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły/przedszkola tzw. „Strefy Rodzica", zachowując zasady:
a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
c) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
d) opiekunowie pomagają dziecku się rozebrać i szybko opuszczają budynek szkoły/przedszkola nie odprowadzają dzieci do sali ,nie oczekują z dziećmi na rozpoczęcie zajęć przed salą lekcyjną. W przedszkolu dzieci do sali odprowadza woźna oddziałowa,
e) w „Strefie Rodzica" może być tylko 10 opiekunów.
f) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa tj. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk zaraz po wejściu na teren szkoły /przedszkola.
9. Ogranicza się przebywanie w szkole/przedszkolu osób trzecich ( rodziców, petentów) . Wejście do szkoły tylko po uprzednim umówieniu się przez sekretariat szkoły. Wszystkich wchodzących do szkoły obowiązuje stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk. Wchodzą do szkoły tylko osoby bez objawów chorobowych i poruszają się w wyznaczonych strefach.
10. Dzieci ze świetlicy szkolnej odbierane są przez rodziców wejściem od strony biblioteki. Obowiązuje zasłanianie nosa i ust oraz dezynfekcja rąk.
12. Pozostałe ważne informacje przekażą uczniom wychowawcy klas .

      Dnia 17.05.2021r. klasy 4-8 rozpoczną naukę stacjonarną w trybie hybrydowym, plan zajęć bez zmian. W dniach 25-27.05.2021r. uczniowie klas 1-7 nie mają zajęć ze względu na egzamin ósmych klas.                             

Klasy 1-3 nadal nauczanie stacjonarne bez zmian. Od 31 maja 2021r. wszyscy uczniowie wracają do szkoły, obowiązuje nauczanie stacjonarne.

Podczas nauczania hybrydowego od 17 maja uczniowie klas 4-8 będą uczęszczali do szkoły zgodnie z poniższym harmonogramem.           

Data Klasa Wejście Sala
17.05.2021r. 4 Wejście główne szkoły podstawowej 13
17.05.2021r. 5 Wejście główne szkoły podstawowej 16
17.05.2021r. 7a Wejście główne od strony gimnazjum 6
17.05.2021r. 7b Wejście główne od strony gimnazjum 7
17.05.2021r. 7c Wejście od strony boiska gimnazjum 21
18.05.2021r. 4 Wejście główne szkoły podstawowej 13
18.05.2021r. 5 Wejście główne szkoły podstawowej 16
18.05.2021r. 7a Wejście główne od strony gimnazjum 6
18.05.2021r. 7b Wejście główne od strony gimnazjum 7
18.05.2021r. 7c Wejście od strony boiska gimnazjum 21
19.05.2021r. 4 Wejście główne szkoły podstawowej 13
19.05.2021r. 5 Wejście główne szkoły podstawowej 16
19.05.2021r. 7a Wejście główne od strony gimnazjum 6
19.05.2021r. 7b Wejście główne od strony gimnazjum 7
19.05.2021r. 7c Wejście od strony boiska gimnazjum 21
20.05.2021r. 4 Wejście główne szkoły podstawowej 13
20.05.2021r. 5 Wejście główne szkoły podstawowej 16
20.05.2021r. 7a Wejście główne od strony gimnazjum 6
20.05.2021r. 7b Wejście główne od strony gimnazjum 7
20.05.2021r. 7c Wejście od strony boiska gimnazjum 21
21.05.2021r. 4 Wejście główne szkoły podstawowej 13
21.05.2021r 5 Wejście główne szkoły podstawowej 16
21.05.2021r 6a Wejście główne od strony gimnazjum 6
21.05.2021r 6b Wejście główne od strony gimnazjum 7
21.05.2021r 6c Wejście od strony boiska gimnazjum 21
24.05.2021r. 8a Wejście od strony boiska gimnazjum 21
24.05.2021r. 8b Wejście główne od strony gimnazjum 7
24.05.2021r. 6a Wejście główne od strony gimnazjum 5
24.05.2021r. 6c Wejście główne od strony gimnazjum 6
24.05.2021r. 6b Wejście główne szkoły podstawowej 16
25.05.2021r. 8a, 8b Egzamin / 8a -Wejście główne szkoły podstawowej 8b - Wejście główne od strony gimnazjum Sala gimnastyczna oczekiwanie w salach kl.8a- 5  kl.8b - 6
26.05.2021r. 8a, 8b Egzamin /8a -Wejście główne szkoły podstawowej 8b - Wejście główne od strony gimnazjum Sala gimnastyczna oczekiwanie w salach kl.8a- 5  kl.8b - 6
27.05.2021r. 8a, 8b Egzamin /8a -Wejście główne szkoły podstawowej 8b - Wejście główne od strony gimnazjum Egzamin Sale lekcyjne oczekiwanie w salach kl.8a- 3 kl.8b -   4
28.05.2021r. 8a Wejście od strony boiska gimnazjum 21
28.05.2021r. 8b Wejście główne od strony gimnazjum 7
28.05.2021r. 6a Wejście główne od strony gimnazjum 5
28.05.2021r. 6b Wejście główne od strony gimnazjum 6
28.05.2021r. 6c Wejście główne szkoły podstawowej 16
       

                      

Od 19.04.2021r. przedszkole będzie otwarte, nadal będzie obowiązywał reżim sanitarny. Bardzo prosimy o powiadomienie intendenta szkoły o obecności dziecka w dniu 19.04.2021r.  w celu zamówienia posiłków dla dzieci. Na Państwa informację czekamy do 16.04.2021r. do godz. 14:00.

Telefon - 607 461 171

           Szanowni Państwo informuję, że uruchomiliśmy nową stronę internetową szkoły. Strona będzie testowana do końca czerwca bieżącego roku. Najważniejsze informacje czyli komunikaty, listy uczniów przyjętych do przedszkola i szkoły oraz materiały edukacyjne do nauczania zdalnego dla dzieci z oddziałów przedszkolnych będą nadal umieszczane na obecnej (starej) stronie szkoły. Natomiast aktualności będą pojawiały się na nowej stronie pod adresem spbk.edupage.org. Na tej stronie jest także przekierowanie do starej strony. Zapraszamy do zapoznania się z nową stroną.

Uwaga rodzice!

Opublikowano w: Komunikaty

ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM MEN

4. Dyrektor przedszkola lub szkoły podstawowej albo osoba kierująca inną formą wychowania przedszkolnego, na wniosek:

1) rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

2) rodziców dzieci, którzy: a) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,

b) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,

c) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

d) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,

e) wykonują działania ratownicze,

f) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),

g) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

h) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

i) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,

j) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,

k) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe i realizują zadania na terenie tych jednostek

- dyrektor ma obowiązek zorganizować zajęcia w przedszkolu , oddziale przedszkolnym , w szkole w  klasach 1-3.

Uwaga rodzice!

Opublikowano w: Komunikaty

Szanowni Państwo zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 marca 2021r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, od 29 marca do 11 kwietnia 2021r. na obszarze kraju  zostaje ograniczone funkcjonowanie przedszkoli, szkół podstawowych, w tym oddziałów przedszkolnych w tych szkołach. Nauczanie będzie odbywać się  zdalnie. Placówki wychowania przedszkolnego mają obowiązek prowadzić zajęcia stacjonarne dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, a także innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Warunek – wniosek pisemny rodziców złożony do dyrektora szkoły. Można go składać poprzez pocztę elektroniczną tj: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. . Uczniowie klas 1-8 realizują naukę zdalną tak jak dotychczas, dotyczy to również dzieci uczęszczających na rewalidację. Dzieci przedszkolne będą miały codziennie do godz. 9:00 wysyłane materiały - propozycje działań edukacyjnych i rozwijających. Materiały do pracy z dziećmi będzie można znaleźć na stronie internetowej szkoły w zakładce Przedszkole- nauczanie zdalne.

Szanowni Państwo, nowe obostrzenia stały się faktem. Rząd podjął decyzję ws. przedszkoli i żłobków. Informację tą w dniu 25.03.2021 r. podał premier rządu Mateusz Morawiecki na konferencji prasowej. Od 27.03.2021r. do 9.04.2021r przedszkola zostają zamknięte. Do oddziałów przedszkolnych naszej szkoły będą mogły uczęszczać zgodnie z wytycznymi rządu dzieci rodziców wykonujących zawód medyczny i służb porządkowych. Prosimy o składanie wniosków o przyjęcie dziecka na dyżur na adres sekretariatu szkoły Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.. Dla zapewnienia prawidłowej opieki prosimy o dokonywanie zgłoszeń do 27.03.2021 r.

      Szanowni Państwo przypominam o obowiązku przysyłania do przedszkola dzieci zdrowych. Dzieci chore tj. kaszlące, z katarem będą odsyłane do domu. Placówka ponownie boryka się z ogromnymi problemami kadrowymi dlatego proszę o zrozumienie i rozwagę. Zróbmy wszystko by zapewnić bezpieczeństwo dzieciom oraz pracownikom szkoły. Informuję, że w związku z problemami kadrowymi do dnia 19.03.2021r. łączymy 2 grupy ŻABKI I MYSZKI pozostałe grupy w miarę możliwości będą łączone po godzinie 13:00. Jeżeli nie chcecie Państwo by Wasze dziecko przechodziło do innych grup prosimy o wcześniejszy odbiór dziecka.

Uwaga rodzice!

Opublikowano w: Komunikaty

Do dnia 22.02.2021 r. będą przyjmowane wnioski o kontynuację wychowania przedszkolnego dzieci  uczęszczających do oddziałów przedszkolnych naszej szkoły oraz trwać będą zapisy do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Borui Kościelnej. Szczegółowe informacje w zakładce Dokumenty.

Strona 1 z 12