Login

Zaloguj się na konto

Użytkownik *
Hasło *
Pamiętaj mnie

Komunikaty

 

     Szanowni Państwo przypominam o obowiązku przysyłania do przedszkola dzieci zdrowych. Dzieci chore tj. kaszlące, z katarem, z  problemami żołądkowymi będą odsyłane do domu.W Placówce mamy bardzo  dużą absencję dzieci ze względu na problemy jelitowo-żołądkowe. Dla powstrzymania rozprzestrzenianiu się wirusa wywołującego powyższe objawy proszę o nieprzysyłanie dzieci chorych oraz o zatrzymanie dziecka w domu do całkowitego wyleczenia. Zróbmy wszystko by zapewnić bezpieczeństwo i zdrowie każdemu  dziecku z oddziałów przedszkolnych  oraz pracownikom szkoły. 

 
 

Uwaga rodzice!

Napisała Opublikowano w: Komunikaty

                         POWRÓT DZIECI DO SZKOŁY

Informacje w sprawie  podstawowych zasad obowiązujących w szkole , w związku z ograniczeniem, zapobieganiem i przeciwdziałaniem COVID-19
1. Do szkoły, przedszkola przychodzą tylko dzieci zdrowe bez objawów przeziębienia i bez temperatury. Dzieci z objawami przeziębienia lub temperaturą są odsyłane do domu zgodnie z Procedurą postępowania z dzieckiem, u którego występują objawy, które mogą sugerować zakażenie COVID 19
2. Dzieci do szkoły wchodzą wyznaczonymi wejściami , zgodnie z instrukcją na drzwiach wejściowych.
3. Uczniowie po wejściu do szkoły zobowiązani są umyć/zdezynfekować ręce.
4. Uczniowie kl.1-8 na przerwach obowiązkowo zasłaniają usta i nos przy pomocy maseczki , które rodzice kupują we własnym zakresie. Na lekcjach i na boisku szkolnym maseczki nie obowiązują.
5. Dzieci dojeżdżające do szkoły/ przedszkola autobusem szkolnym zobowiązane są do zasłaniania nosa i ust maseczką. Zakup maseczek we własnym zakresie
6. W czasie przebywania w szkole uczniowie są zobowiązani zachowywać dystans społeczny – 1,5 m od drugiej osoby, jeżeli nie jest to możliwe i dochodzi do kontaktów z inną klasą powinni założyć maseczkę.
7. Uczniowie przynoszą ze sobą do szkoły tylko niezbędne do pracy przybory i podręczniki. Materiały te nie mogą być pożyczane ani przekazywane innym uczniom. Dzieci przedszkolne nie przynoszą ze sobą zabawek lub innych przedmiotów z domu.
8. Rodziców odprowadzający dzieci klas pierwszych prosimy o nie wchodzenie do szkoły i rodzice dzieci przedszkolnych mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły/przedszkola tzw. „Strefy Rodzica", zachowując zasady:
a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
c) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
d) opiekunowie pomagają dziecku się rozebrać i szybko opuszczają budynek szkoły/przedszkola nie odprowadzają dzieci do sali ,nie oczekują z dziećmi na rozpoczęcie zajęć przed salą lekcyjną. W przedszkolu dzieci do sali odprowadza woźna oddziałowa,
e) w „Strefie Rodzica" może być tylko 10 opiekunów.
f) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa tj. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk zaraz po wejściu na teren szkoły /przedszkola.
9. Ogranicza się przebywanie w szkole/przedszkolu osób trzecich ( rodziców, petentów) . Wejście do szkoły tylko po uprzednim umówieniu się przez sekretariat szkoły. Wszystkich wchodzących do szkoły obowiązuje stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk. Wchodzą do szkoły tylko osoby bez objawów chorobowych i poruszają się w wyznaczonych strefach.
10. Dzieci ze świetlicy szkolnej odbierane są przez rodziców wejściem od strony biblioteki. Obowiązuje zasłanianie nosa i ust oraz dezynfekcja rąk.
12. Pozostałe ważne informacje przekażą uczniom wychowawcy klas .

      Dnia 17.05.2021r. klasy 4-8 rozpoczną naukę stacjonarną w trybie hybrydowym, plan zajęć bez zmian. W dniach 25-27.05.2021r. uczniowie klas 1-7 nie mają zajęć ze względu na egzamin ósmych klas.                             

Klasy 1-3 nadal nauczanie stacjonarne bez zmian. Od 31 maja 2021r. wszyscy uczniowie wracają do szkoły, obowiązuje nauczanie stacjonarne.

Podczas nauczania hybrydowego od 17 maja uczniowie klas 4-8 będą uczęszczali do szkoły zgodnie z poniższym harmonogramem.           

Data Klasa Wejście Sala
17.05.2021r. 4 Wejście główne szkoły podstawowej 13
17.05.2021r. 5 Wejście główne szkoły podstawowej 16
17.05.2021r. 7a Wejście główne od strony gimnazjum 6
17.05.2021r. 7b Wejście główne od strony gimnazjum 7
17.05.2021r. 7c Wejście od strony boiska gimnazjum 21
18.05.2021r. 4 Wejście główne szkoły podstawowej 13
18.05.2021r. 5 Wejście główne szkoły podstawowej 16
18.05.2021r. 7a Wejście główne od strony gimnazjum 6
18.05.2021r. 7b Wejście główne od strony gimnazjum 7
18.05.2021r. 7c Wejście od strony boiska gimnazjum 21
19.05.2021r. 4 Wejście główne szkoły podstawowej 13
19.05.2021r. 5 Wejście główne szkoły podstawowej 16
19.05.2021r. 7a Wejście główne od strony gimnazjum 6
19.05.2021r. 7b Wejście główne od strony gimnazjum 7
19.05.2021r. 7c Wejście od strony boiska gimnazjum 21
20.05.2021r. 4 Wejście główne szkoły podstawowej 13
20.05.2021r. 5 Wejście główne szkoły podstawowej 16
20.05.2021r. 7a Wejście główne od strony gimnazjum 6
20.05.2021r. 7b Wejście główne od strony gimnazjum 7
20.05.2021r. 7c Wejście od strony boiska gimnazjum 21
21.05.2021r. 4 Wejście główne szkoły podstawowej 13
21.05.2021r 5 Wejście główne szkoły podstawowej 16
21.05.2021r 6a Wejście główne od strony gimnazjum 6
21.05.2021r 6b Wejście główne od strony gimnazjum 7
21.05.2021r 6c Wejście od strony boiska gimnazjum 21
24.05.2021r. 8a Wejście od strony boiska gimnazjum 21
24.05.2021r. 8b Wejście główne od strony gimnazjum 7
24.05.2021r. 6a Wejście główne od strony gimnazjum 5
24.05.2021r. 6c Wejście główne od strony gimnazjum 6
24.05.2021r. 6b Wejście główne szkoły podstawowej 16
25.05.2021r. 8a, 8b Egzamin / 8a -Wejście główne szkoły podstawowej 8b - Wejście główne od strony gimnazjum Sala gimnastyczna oczekiwanie w salach kl.8a- 5  kl.8b - 6
26.05.2021r. 8a, 8b Egzamin /8a -Wejście główne szkoły podstawowej 8b - Wejście główne od strony gimnazjum Sala gimnastyczna oczekiwanie w salach kl.8a- 5  kl.8b - 6
27.05.2021r. 8a, 8b Egzamin /8a -Wejście główne szkoły podstawowej 8b - Wejście główne od strony gimnazjum Egzamin Sale lekcyjne oczekiwanie w salach kl.8a- 3 kl.8b -   4
28.05.2021r. 8a Wejście od strony boiska gimnazjum 21
28.05.2021r. 8b Wejście główne od strony gimnazjum 7
28.05.2021r. 6a Wejście główne od strony gimnazjum 5
28.05.2021r. 6b Wejście główne od strony gimnazjum 6
28.05.2021r. 6c Wejście główne szkoły podstawowej 16
       

                      

Od 19.04.2021r. przedszkole będzie otwarte, nadal będzie obowiązywał reżim sanitarny. Bardzo prosimy o powiadomienie intendenta szkoły o obecności dziecka w dniu 19.04.2021r.  w celu zamówienia posiłków dla dzieci. Na Państwa informację czekamy do 16.04.2021r. do godz. 14:00.

Telefon - 607 461 171

           Szanowni Państwo informuję, że uruchomiliśmy nową stronę internetową szkoły. Strona będzie testowana do końca czerwca bieżącego roku. Najważniejsze informacje czyli komunikaty, listy uczniów przyjętych do przedszkola i szkoły oraz materiały edukacyjne do nauczania zdalnego dla dzieci z oddziałów przedszkolnych będą nadal umieszczane na obecnej (starej) stronie szkoły. Natomiast aktualności będą pojawiały się na nowej stronie pod adresem spbk.edupage.org. Na tej stronie jest także przekierowanie do starej strony. Zapraszamy do zapoznania się z nową stroną.

Uwaga rodzice!

Napisała Opublikowano w: Komunikaty

ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM MEN

4. Dyrektor przedszkola lub szkoły podstawowej albo osoba kierująca inną formą wychowania przedszkolnego, na wniosek:

1) rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

2) rodziców dzieci, którzy: a) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,

b) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,

c) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

d) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,

e) wykonują działania ratownicze,

f) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),

g) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

h) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

i) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,

j) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,

k) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe i realizują zadania na terenie tych jednostek

- dyrektor ma obowiązek zorganizować zajęcia w przedszkolu , oddziale przedszkolnym , w szkole w  klasach 1-3.

Uwaga rodzice!

Napisała Opublikowano w: Komunikaty

Szanowni Państwo zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 marca 2021r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, od 29 marca do 11 kwietnia 2021r. na obszarze kraju  zostaje ograniczone funkcjonowanie przedszkoli, szkół podstawowych, w tym oddziałów przedszkolnych w tych szkołach. Nauczanie będzie odbywać się  zdalnie. Placówki wychowania przedszkolnego mają obowiązek prowadzić zajęcia stacjonarne dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, a także innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Warunek – wniosek pisemny rodziców złożony do dyrektora szkoły. Można go składać poprzez pocztę elektroniczną tj: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. . Uczniowie klas 1-8 realizują naukę zdalną tak jak dotychczas, dotyczy to również dzieci uczęszczających na rewalidację. Dzieci przedszkolne będą miały codziennie do godz. 9:00 wysyłane materiały - propozycje działań edukacyjnych i rozwijających. Materiały do pracy z dziećmi będzie można znaleźć na stronie internetowej szkoły w zakładce Przedszkole- nauczanie zdalne.

Szanowni Państwo, nowe obostrzenia stały się faktem. Rząd podjął decyzję ws. przedszkoli i żłobków. Informację tą w dniu 25.03.2021 r. podał premier rządu Mateusz Morawiecki na konferencji prasowej. Od 27.03.2021r. do 9.04.2021r przedszkola zostają zamknięte. Do oddziałów przedszkolnych naszej szkoły będą mogły uczęszczać zgodnie z wytycznymi rządu dzieci rodziców wykonujących zawód medyczny i służb porządkowych. Prosimy o składanie wniosków o przyjęcie dziecka na dyżur na adres sekretariatu szkoły Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.. Dla zapewnienia prawidłowej opieki prosimy o dokonywanie zgłoszeń do 27.03.2021 r.

      Szanowni Państwo przypominam o obowiązku przysyłania do przedszkola dzieci zdrowych. Dzieci chore tj. kaszlące, z katarem będą odsyłane do domu. Placówka ponownie boryka się z ogromnymi problemami kadrowymi dlatego proszę o zrozumienie i rozwagę. Zróbmy wszystko by zapewnić bezpieczeństwo dzieciom oraz pracownikom szkoły. Informuję, że w związku z problemami kadrowymi do dnia 19.03.2021r. łączymy 2 grupy ŻABKI I MYSZKI pozostałe grupy w miarę możliwości będą łączone po godzinie 13:00. Jeżeli nie chcecie Państwo by Wasze dziecko przechodziło do innych grup prosimy o wcześniejszy odbiór dziecka.

Uwaga rodzice!

Napisała Opublikowano w: Komunikaty

Do dnia 22.02.2021 r. będą przyjmowane wnioski o kontynuację wychowania przedszkolnego dzieci  uczęszczających do oddziałów przedszkolnych naszej szkoły oraz trwać będą zapisy do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Borui Kościelnej. Szczegółowe informacje w zakładce Dokumenty.

Szanowni Państwo ze względu na zakażenie wirusem SARS-CoV-2 u jednego z pracowników Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Borui Kościelnej Dyrektor Szkoły jest zmuszony na zawieszenie wszystkich zajęć w oddziałach przedszkolnych. Po uzyskaniu pozytywnej opinii organu prowadzącego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Tomyślu z dnia 11.02.2021r. Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Borui Kościelnej zawiesza zajęcia dla 3 grup przedszkolnych tj MYSZKI, ŻABKI i MOTYLKI oraz dla klasy 2a i 3a w dniach 12.02.2021r. i 15.02.2021r. W tych dniach będzie prowadzone nauczanie zdalne. Materiały dla dzieci przedszkolnych będą na stronie internetowej szkoły a dla uczniów klasy 2a i 3a plan nauczania w e-dzienniku Librus. Kwarantanna dotyczy tylko dzieci, których rodzice zostali poinformowani telefonicznie przez pracowników szkoły. Ze względu na dynamiczną sytuację epidemiczną bardzo proszę rodziców dzieci przedszkolnych o systematyczne sprawdzanie na stronie szkoły informacji dotyczących pracy oddziałów przedszkolnych.

Komunikat

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Tomyślu

z dnia 11.02.2021 r.

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Tomyślu informuje, że w związku

ze stycznością z osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2 w dniu 05.02.2021 r.

w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Borui Kościelnej nakłada

na osoby podane w wykazie przez Dyrektora ww. placówki (Klasa 2A, Klasa 3A, Oddziały Przedszkolne – Myszki, Żabki, Motylki) decyzję o odbyciu obowiązkowej kwarantanny w okresie od dnia 11.02.2021 r. do dnia 15.02.2021 r.

Pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nowym Tomyślu będą kontaktować się z Państwem telefonicznie w najbliższym czasie celem przeprowadzenia wywiadu epidemiologicznego i uzyskaniu niezbędnych danych tzn. Imię i Nazwisko, Numer PESEL, Numer telefonu dla każdej z ww. osób.

 

Ww. dane osób, które zamieszkują poza terenem działania Państwowego Powiatowego

Inspektora Sanitarnego w Nowym Tomyślu zostaną niezwłocznie przekazane do właściwych terenowo Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych.

 

                                                                            Z-ca Państwowego Powiatowego

                                                                               Inspektora Sanitarnego

 

                                                                                mgr Mirosława Łuczak-Bąbelek

                                                                                              specjalista epidemiolog             

 

 

Od 3.02.2021 r. do 22.02.2021 r. trwa elektroniczny nabór - przyjmowanie deklaracji o kontynuację wych. przedszkolnego w naszym przedszkolu. Szczegółowe informacje o tym jak wypełnić deklaracje na rok szkolny 2021/22 są w zakładce Dokumenty. 

Balik karnawałowy

Napisała Opublikowano w: Komunikaty

Szanowni Państwo informuję, że balik karnawałowy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych odbędzie się 12.02.2021r.Formę baliku ustala wychowawca grupy  uwzględniając procedury związane z COVID 19.
Uwaga: balik karnawałowy może zostać odwołany, jeżeli będzie to konieczne ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa sanitarnego w związku z Covid 19.

Szanowni Państwo  18.01.2021r. uczniowie klas 1-3 wracają do szkoły i będą uczyć się stacjonarnie. Zajęcia rozpoczynają zgodnie z planem, który umieszczony bedzie w Librusie. Dowozy ranne bez zmian, odwóz dzieci autobusem szkolnym tylko o godz. 13:00 po tej godzinie dzieci odbierać należy ze świetlicy szkolnej we własnym zakresie.

Przypomnienie                                                                                                                                                             Informacje  w sprawie podstawowych zasad obowiązujących w szkole , w roku szkolnym 2020/21 w związku z ograniczeniem, zapobieganiem i przeciwdziałaniem COVID-19

1. Do szkoły, przedszkola przychodzą tylko dzieci zdrowe bez objawów przeziębienia i bez temperatury. Dzieci z objawami przeziębienia lub temperaturą są odsyłane do domu zgodnie z Procedurą postępowania z dzieckiem, u którego występują objawy, które mogą sugerować zakażenie COVID 19
2. Dzieci do szkoły wchodzą wyznaczonymi wejściami , zgodnie z instrukcją na drzwiach wejściowych tj. klasa 1b i 3b - wejście od biblioteki, klasy 1a i 2b - wejście główne szkoły podstawowej, 3a - wejscie główne gimnazjum.
3. Uczniowie po wejściu do szkoły zobowiązani są umyć/zdezynfekować ręce.
4. Uczniowie kl.1-8 na przerwach obowiązkowo zasłaniają usta i nos przy pomocy maseczki lub przyłbicy, które rodzice kupują we własnym zakresie. Na lekcjach i na boisku szkolnym maseczki nie obowiązują.
5. Dzieci dojeżdżające do szkoły/ przedszkola autobusem szkolnym zobowiązane są do zasłaniania nosa i ust maseczką. Zakup maseczek we własnym zakresie
6. W czasie przebywania w szkole uczniowie są zobowiązani zachowywać dystans społeczny – 1,5 m od drugiej osoby, jeżeli nie jest to możliwe i dochodzi do kontaktów z inną klasą powinni założyć maseczkę.
7. Uczniowie przynoszą ze sobą do szkoły tylko niezbędne do pracy przybory i podręczniki. Materiały te nie mogą być pożyczane ani przekazywane innym uczniom. Dzieci przedszkolne nie przynoszą ze sobą zabawek lub innych przedmiotów z domu.
8. Rodzice odprowadzający dzieci klas pierwszych i przedszkolnych mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły/przedszkola tzw. „Strefy Rodzica", zachowując zasady:
a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
c) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
d) opiekunowie pomagają dziecku się rozebrać i szybko opuszczają budynek szkoły/przedszkola nie odprowadzają dzieci do sali ,nie oczekują z dziećmi na rozpoczęcie zajęć przed salą lekcyjną. W przedszkolu dzieci do sali odprowadza woźna oddziałowa,
e) w „Strefie Rodzica" może być tylko 5 opiekunów.
f) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa tj. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk zaraz po wejściu na teren szkoły /przedszkola.
9. Ogranicza się przebywanie w szkole/przedszkolu osób trzecich ( rodziców, petentów) . Wejście do szkoły tylko po uprzednim umówieniu się przez sekretariat szkoły. Wszystkich wchodzących do szkoły obowiązuje stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk. Wchodzą do szkoły tylko osoby bez objawów chorobowych i poruszają się w wyznaczonych strefach.
10. Dzieci ze świetlicy szkolnej odbierane są przez rodziców wejściem od strony biblioteki. Obowiązuje zasłanianie nosa i ust oraz dezynfekcja rąk.
11. Dyrektor szkoły zobowiązany jest ustalić warunki szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami w przypadku wystąpienia u dziecka/ucznia niepokojących objawów chorobowych.We wrześniu przekazywaliście Państwo te informacje. Dla zapewnienia sprawnej organizacji prosimy o uaktualnienie danych dziecka w razie zaistniałych zmian adresowych a szczególne zmiane numeru telefonów. Zmiany zgłaszać u wychowawców klas .
12. Pozostałe ważne informacje przekażą uczniom wychowawcy klas .

Życzenia

Napisała Opublikowano w: Komunikaty

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
składam najserdeczniejsze życzenia pięknych
i niezapomnianych chwil przy choince.
Niech Te Święta przyniosą radość i spokój
oraz wzajemną życzliwość, optymizm i zdrowie
w nadchodzącym Nowym Roku
M. Chmielewska

Dnia 24.12.2020r. i 31.12.2020r. przedszkole nieczynne. W dniach od 28.12.2020r. do 30.12.2020r. przedszkole pracuje w trybie dyżuru. Zgodnie z deklaracjami rodziców o obecności dziecka w przedszkolu uruchamiamy jeden oddział. W ferie zimowe od 4.01.2021r. do 15.01.2021r.przedszkole także pracuje w trybie dyżuru, uruchamiamy dwa oddziały zgodnie z zgłoszeniami rodziców o obecności dziecka w przedszkolu. W okresie ferii zimowych w razie zmiany decyzji co do obecności dziecka można dzwonić do intendenta szkoły.

Ze względu na catering i organizację pracy przedszkola bardzo proszę o zgłaszanie dzieci na dyżury w przerwę między świętami a Nowym Rokiem oraz o zgłaszanie dzieci na dyżury w czasie ferii zimowych tj. Od 4.01.2021 do 15.01.2021r. Listy na zapisy znajdują się w szatni na parterze i na piętrze przedszkola, zapisy trwają do 15.12.2020r a informację o działalności przedszkola w wyżej wymienionych terminach podamy 18.12.2020r. Zgłoszenie dziecka między świętami Bożego Narodzenia a Nowym Rokiem jest bardzo ważne z powodu zakończenia roku budżetowego. Na podstawie art. 130 § 2 Kodeksu Pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040) dzień 24.12.2020r. jest dniem wolnym od pracy za 26 grudnia w związku z tym przedszkole 24 grudnia będzie nieczynne.

Szanowni Państwo od 2.01.2021r. obowiązywać będzie w oddziałach przedszkolnych Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Borui Kościelnej nowy system kontroli obecności dzieci w przedszkolu. Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania tego systemu oraz zapoznania Państwa z nowym systemem chcemy wprowadzić próbne logowania już w grudniu. W tym celu proszę w grudniu o logowanie dzieci poprzez klips ( stary system) oraz poprzez aplikację telefoniczną ( nowy system). Grudniowe obliczenia obecności dzieci w przedszkolu będą naliczane w starym systemie.
W związku z powyższym proszę Państwa by do końca listopada 2020r. odebrać u intendentki szkoły instrukcję oraz indywidualne hasła do logowania dziecka w nowym systemie. Pozostałe zasady dotyczące opłat i zgłaszania nieobecności pozostają bez zmian.

Szanowni Państwo dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej przypomina o obowiązku przysyłania do przedszkola tylko zdrowych dzieci. Bardzo proszę o nie przysyłanie do przedszkola dzieci zakatarzonych, z gorączką, kaszlem. Informuję, że obecnie dyrektor szkoły ma olbrzymie braki kadrowe szczególnie wśród pracowników pedagogicznych. Za zgodą p. Burmistrz Grażyny Pogonowskiej w dniu 10.11.2020 r. łączę dwie grupy przedszkolne tj. Myszki i Żabki w celu zapewnienia dzieciom opieki. Jeżeli możecie Państwo pozostawić dziecko w domu i zapewnić mu opiekę, to dla bezpieczeństwa radzę to zrobić. Sytuacja jest dynamiczna i proszę śledzić stronę szkoły.

Uwaga rodzice!

Napisała Opublikowano w: Komunikaty

Dnia 2.11.2020r. przedszkole jest otwarte. W tym dniu rodzice dzieci dojeżdżających  autobusem szkolnym do przedszkola organizują   dowóz i odwóz dziecka  we własnym zakresie. W razie wystąpienia niespodziewanych trudności związanych z epidemią informacje o  zmianach w pracy przedszkola  znajdziecie Państwo na stronie szkoły. Powiadomienia o nieobecności dziecka  dnia 2.11.2020r  w przedszkolu proszę  przekazywać telefonicznie intendentce szkoły.

Uwaga rodzice!

Napisała Opublikowano w: Komunikaty

    Szanowni Państwo ze wzgledu na zakażenie wirusem SARS-CoV-2 u jednego z pracowników w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Borui Kościelnej oraz ogromnymi problemami kadrowymi Dyrektor Szkoły jest zmuszony na zawieszenie wszystkich zajęć w dwóch oddziałach przedszkolnych. Po uzyskaniu pozytywnej opinii organu prowadzącego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Tomyślu z dnia 28.10.2020r. Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Borui Kościelnej zawiesza zajęcia dla 2 grup przedszkolnych tj MYSZKI I ŻABKI w dniu 30.10.2020r. Kwarantanna dotyczy tylko dzieci, których rodzice zostali poinformowani telefonicznie przez intendenta szkoły. Ze względu na dynamiczną sytuację epidemiczną bardzo proszę rodziców dzieci przedszkolnych o systematyczne sprawdzanie na stronie szkoły informacji dotyczących pracy oddziałów przedszkolnych.

Komunikat
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Tomyślu
z dnia 28.10.2020 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Tomyślu informuje, że w związku
ze stycznością z osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2 w dniu 20.10.2020 r.
w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Borui Kościelnej nakłada
na osoby podane w wykazie przez Dyrektora ww. placówki decyzję o odbyciu obowiązkowej kwarantanny w okresie od dnia 28.10.2020 r. do dnia 30.10.2020 r.
Pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nowym Tomyślu będą kontaktować się z Państwem telefonicznie w najbliższym czasie celem przeprowadzenia wywiadu epidemiologicznego i uzyskaniu niezbędnych danych tzn. Imię i Nazwisko, Numer PESEL, Numer telefonu dla każdej z ww. osób.

Ww. dane osób, które zamieszkują poza terenem działania Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Nowym Tomyślu zostaną niezwłocznie przekazane do właściwych terenowo Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych.

Z-ca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego

mgr Mirosława Łuczak-Bąbelek
specjalista epidemiolog

   Szanowni Państwo ze wzgledu na zakażenie wirusem SARS-CoV-2 u jednego z pracowników w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Borui Kościelnej i po uzyskaniu pozytywnej opinii organu prowadzącego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Tomyślu z dnia 27.10.2020r. Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Borui Kościelnej zawiesza zajęcia dla 2 grup przedszkolnych tj MYSZKI I KRASNALE w dniach 28.10.2020r. i 29.10.2020r.Kwarantanna dotyczy tylko dzieci, których rodzice zostali poinformowani telefonicznie przez intendenta szkoły. M. Chmielewska

Komunikat
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Tomyślu
z dnia 27.10.2020 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Tomyślu informuje, że w związku
ze stycznością z osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2 w dniu 19.10.2020 r.
w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Borui Kościelnej nakłada
na osoby podane w wykazie przez Dyrektora ww. placówki decyzję o odbyciu obowiązkowej kwarantanny w okresie od dnia 27.10.2020 r. do dnia 29.10.2020 r.
Pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nowym Tomyślu będą kontaktować się z Państwem telefonicznie w najbliższym czasie celem przeprowadzenia wywiadu epidemiologicznego i uzyskaniu niezbędnych danych tzn. Imię i Nazwisko, Numer PESEL, Numer telefonu dla każdej z ww. osób.

Ww. dane osób, które zamieszkują poza terenem działania Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Nowym Tomyślu zostaną niezwłocznie przekazane do właściwych terenowo Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych.

Z-ca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego

mgr Mirosława Łuczak-Bąbelek
specjalista epidemiolog

 

Uwaga rodzice!

Napisała Opublikowano w: Komunikaty

Zgodnie z rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od soboty 24 października do 8 listopada obowiązują nowe zasady funkcjonowania szkół. Dla Uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych zawiesza się zajęcia stacjonarne. Uczniowie tych klas objęci zostają nauczaniem zdalnym. Pozostałe informacje w Librusie.

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi kwarantanny informuję, że kwarantanna dotyczy tylko osób (wraz z osobami zamieszkałymi we wspólnym gospodarstwie domowym), do których informację przekazał telefonicznie intendent szkoły. M. Chmielewska

Szanowni Państwo w związku z  zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 dziecka z oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Borui Kościelnej oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii organu prowadzącego  i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Tomyślu z dnia 22.10.2020r. Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Borui Kościelnej zawiesza zajęcia dla 3 grup przedszkolnych tj. ŻABKI, MYSZKI I  BIEDRONKI w dniach 23.10.2020r. i 26.10.2020r.                                                                                  Przedszkole nadal pracuje od 6:30 do 16:30 jednak mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo dzieci, apeluję  do Państwa by w miarę możliwości  przyprowadzać  do przedszkola dzieci około godz. 7:30 tak by nie mieszać grup przedszkolnych. Pracownicy szkoły zrobią wszystko, żeby zapewnić dzieciom bezpieczny pobyt w przedszkolu. Proszę jednak pamiętać ! To od Państwa decyzji, rzetelnych informacji i otwartej współpracy, zależy zdrowie i życie wszystkich przedszkolaków, Wasze i pracowników naszej placówki. Dyrektor szkoły M. Chmielewska

 Poniżej  drukujemy treść  przesłanego  dyrektorowi szkoły komunikatu Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Tomyślu. Pracownicy  Sanepidu z rodzicami dzieci mających kontakt z dzieckiem zakażonym będą się kontaktowali w dniu 23.10.2020r. ze względu na trudną sytuacje epidemiczną.

Komunikat
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Tomyślu
z dnia 22.10.2020 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Tomyślu informuje, że w związku
ze stycznością z osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2 w dniu 16.10.2020 r.
w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Borui Kościelnej nakłada
na osoby podane w wykazie przez Dyrektora ww. placówki wraz z osobami wspólnie zamieszkującymi lub gospodarującymi decyzję o odbyciu obowiązkowej kwarantanny w okresie od dnia 22.10.2020 r. do dnia 26.10.2020 r.
Pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nowym Tomyślu będą kontaktować się z Państwem telefonicznie w najbliższym czasie celem przeprowadzenia wywiadu epidemiologicznego i uzyskaniu niezbędnych danych tzn. Imię i Nazwisko, Numer PESEL, Numer telefonu dla każdej z ww. osób.

Ww. dane osób, które zamieszkują poza terenem działania Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Nowym Tomyślu zostaną niezwłocznie przekazane do właściwych terenowo Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych.

Z-ca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego

mgr Mirosława Łuczak-Bąbelek
specjalista epidemiolog

Uwaga rodzice!

Napisała Opublikowano w: Komunikaty

Szanowni Państwo od 10.10.2020r w całym kraju obowiązuje strefa żółta w związku z tym mamy większe obostrzenia sanitarne tj. zakrywanie ust i nosa w przestrzeni publicznej. Uczniowie wychodząc z domu zakładają maseczki a w czasie przerw międzylekcyjnych będą nosili maseczki nie tylko na korytarzu szkoły ale także i na boisku szkolnym. Proszę śledzić w wiadomościach informacje dotyczące działalności szkół, które mają być przekazane w sobotę. Jeżeli zostaną wprowadzone nowe regulacje dotyczące pracy szkół/przedszkoli dyrektor szkoły w niedzielę poda w Librusie oraz na stronie internetowej szkoły opracowane rozwiązania. M. Chmielewska

Uwaga rodzice!

Napisała Opublikowano w: Komunikaty

Szanowni Państwo informuję, że po zakończonej kwarantannie ucznia/dziecka należy dostarczyć do szkoły oświadczenie rodziców o odbytej kwarantannie przez dziecko. Prosimy by uczeń/ dziecko dostarczył oświadczenie w pierwszy dzień powrotu do szkoły/ przedszkola. Oświadczenie to należy złożyć w sekretariacie szkoły. Wzór oświadczenia w zakładce dokumenty.

Uwaga rodzice!

Napisała Opublikowano w: Komunikaty

 Szanowni Państwo informuję , że  ubezpieczenie dzieci od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków dokonujecie we własnym zakresie. Szkoła nie ubezpiecza dzieci jest to kwestia indywidualna rodziców czy chcą mieć dziecko ubezpieczone czy nie.

Informacje dla rodziców w sprawie  podstawowych zasad obowiązujących w szkole , w roku szkolnym 2020/21 w związku z ograniczeniem, zapobieganiem i przeciwdziałaniem COVID-19
1. Do szkoły, przedszkola przychodzą tylko dzieci zdrowe bez objawów przeziębienia i bez temperatury. Dzieci z objawami przeziębienia lub temperaturą są odsyłane do domu zgodnie z Procedurą postępowania z dzieckiem, u którego występują objawy, które mogą sugerować zakażenie COVID 19
2. Dzieci do szkoły wchodzą wyznaczonymi wejściami , zgodnie z instrukcją na drzwiach wejściowych.
3. Uczniowie po wejściu do szkoły zobowiązani są umyć/zdezynfekować ręce.
4. Uczniowie kl.1-8 na przerwach obowiązkowo zasłaniają usta i nos przy pomocy maseczki lub przyłbicy, które rodzice kupują we własnym zakresie. Na lekcjach i na boisku szkolnym maseczki nie obowiązują.
5. Dzieci dojeżdżające do szkoły/ przedszkola autobusem szkolnym zobowiązane są do zasłaniania nosa i ust maseczką. Zakup maseczek we własnym zakresie
6. W czasie przebywania w szkole uczniowie są zobowiązani zachowywać dystans społeczny – 1,5 m od drugiej osoby, jeżeli nie jest to możliwe i dochodzi do kontaktów z inną klasą powinni założyć maseczkę.
7. Uczniowie przynoszą ze sobą do szkoły tylko niezbędne do pracy przybory i podręczniki. Materiały te nie mogą być pożyczane ani przekazywane innym uczniom. Dzieci przedszkolne nie przynoszą ze sobą zabawek lub innych przedmiotów z domu.
8. Rodzice odprowadzający dzieci klas pierwszych i przedszkolnych mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły/przedszkola tzw. „Strefy Rodzica", zachowując zasady:
a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
c) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
d) opiekunowie pomagają dziecku się rozebrać i szybko opuszczają budynek szkoły/przedszkola nie odprowadzają dzieci do sali ,nie oczekują z dziećmi na rozpoczęcie zajęć przed salą lekcyjną. W przedszkolu dzieci do sali odprowadza woźna oddziałowa,
e) w „Strefie Rodzica" może być tylko 10 opiekunów.
f) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa tj. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk zaraz po wejściu na teren szkoły /przedszkola.
9. Ogranicza się przebywanie w szkole/przedszkolu osób trzecich ( rodziców, petentów) . Wejście do szkoły tylko po uprzednim umówieniu się przez sekretariat szkoły. Wszystkich wchodzących do szkoły obowiązuje stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk. Wchodzą do szkoły tylko osoby bez objawów chorobowych i poruszają się w wyznaczonych strefach.
10. Dzieci ze świetlicy szkolnej odbierane są przez rodziców wejściem od strony biblioteki. Obowiązuje zasłanianie nosa i ust oraz dezynfekcja rąk.
11. Dyrektor szkoły zobowiązany jest ustalić warunki szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami w przypadku wystąpienia u dziecka/ucznia niepokojących objawów chorobowych. W tym celu prosimy by uczniowie już 1.09.2020r przynieśli wypełnione przez rodziców oświadczenie dotyczące sprawowania opieki przedszkolnej/szkolnej/w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Borui Kościelnej jest to Załącznik nr 2, który znajdą Państwo w zakładce Dokumenty.
12. Pozostałe ważne informacje przekażą uczniom wychowawcy klas .

INAUGURACJA NOWEGO ROKU SZKOLNEG0 2020/21
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Borui Kościelnej informuje, że w związku z rekomendacją Głównego Inspektora Sanitarnego oraz MEN, dnia 1 września nie odbędzie się wspólne dla całej społeczności szkolnej uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021. W związku z powyższym zapraszamy wszystkich uczniów w dniu 1 września na spotkanie z wychowawcą w klasie według ustalonego harmonogramu. Do budynków szkolnych wchodzą tylko uczniowie , rodzice i opiekunowie dzieci kl. 2-8 oczekują na placu przed szkołą. Dzieci klas pierwszych wraz z rodzicami wchodzą zgodnie z harmonogramem. W tym dniu będzie zapewniony dowóz autobusem szkolnym . Dzieci na przystankach o godzinę później niż zwykle. Odwozy o godz. 9:35. Rodziców klas pierwszych prosimy o dojazd z dziećmi do szkoły w dniu 1.09.2020r. we własnym zakresie.Harmonogram rozpoczęcia roku w zakładce Dokumenty

 Szanowni Państwo pierwszego września rozpoczyna pracę przedszkole.W związku z powyższym prosimy rodziców nowo przyjętych dzieci o odebranie czipów wstępu do przedszkola i do rejestratora pobytu dziecka w przedszkolu. Czipy należy odebrać do 31 sierpnia u intedentki  w budynku przedszkola do godziny 14:00. Wchodząc do przedszkola prosimy o zachowanie reżimu sanitarnego tj. założenie maseczki oraz dezynfekcję rąk.

Prosimy także wszystkich rodziców dzieci przedszkolnych o przekazanie informacji do intendetki  o nieobecności dziecka w dniu 1.09.2020r w przedszkolu, w celu ustalenia liczby dzieci korzystających z wyżywienia. Na informację czekamy do 31.08.2020r.  numer telefonu: 607 461 171

Informujemy także , że w zakładce dokumenty znajdują się listy dzieci z podziałem na grupy. Najmłodsza grupa Żabki jest grupą, która leżakuje w przedszkolu. Dlatego prosimy o przyniesienie 1 września cienkiego kocyka i  małej poduszeczki .

Życzenia wakacyjne.

Napisała Opublikowano w: Komunikaty

        Koniec roku szkolnego to niezwykle ważny dzień w szkolnym kalendarzu, dzień, w którym zamyka się okres wytężonej pracy, a otwiera czas wakacyjnego odpoczynku.
  Ten rok postawił przed wszystkimi trudne wyzwania, którym musieli sprostać zarówno Uczniowie, jak i Nauczyciele, Pracownicy przedszkoli, oraz Rodzice. Serdecznie dziękuję Nauczycielom, Pracownikom Administracji i Obsługi, Rodzicom za współpracę w realizacji zadań w tej nowej, nieprzewidzianej sytuacji. Dzięki pasji, zaangażowaniu i wytężonej pracy Wszystkich kończymy ten rok szkolny z poczuciem dobrze spełnionego obowiązku.

     Życzę Wam, Drodzy Uczniowie, by wakacyjny czas zasłużonego wypoczynku był wypełnionym radością, słońcem i beztroską zabawą.
Wracajcie we wrześniu pełni sił, gotowi do podjęcia nowych zadań i realizacji zamierzonych celów. M. Chmielewska

Życzenia wakacyjne.

Napisała Opublikowano w: Komunikaty

        Koniec roku szkolnego to niezwykle ważny dzień w szkolnym kalendarzu, dzień, w którym zamyka się okres wytężonej pracy, a otwiera czas wakacyjnego odpoczynku.
  Ten rok postawił przed wszystkimi trudne wyzwania, którym musieli sprostać zarówno Uczniowie, jak i Nauczyciele, Pracownicy przedszkoli, oraz Rodzice. Serdecznie dziękuję Nauczycielom, Pracownikom Administracji i Obsługi, Rodzicom za współpracę w realizacji zadań w tej nowej, nieprzewidzianej sytuacji. Dzięki pasji, zaangażowaniu i wytężonej pracy Wszystkich kończymy ten rok szkolny z poczuciem dobrze spełnionego obowiązku.

     Życzę Wam, Drodzy Uczniowie, by wakacyjny czas zasłużonego wypoczynku był wypełnionym radością, słońcem i beztroską zabawą.
Wracajcie we wrześniu pełni sił, gotowi do podjęcia nowych zadań i realizacji zamierzonych celów. M. Chmielewska

Dobiegł końca rok szkolny, który był dla Wszystkich trudny i niezwykły w zwiazku z pojawieniem się koronowirusa COVID 19. Będziemy długo pamiętać czas pandemii gdyż  przez wiele miesięcy nie mogliśmy się spotykać chcąc zachować swe bezpieczeństwo i zdrowie. Zamiast wspólnych zabaw w gronie rówieśników zostaliście w domu moi mali wychowankowie. Mam nadzieję, że najtrudniejsze mamy już za sobą, a w przyszłym roku szkolnym przedszkole będzie tętniło gwarem i śmiechem rozbawionych dzieci. Na nadchodzące wakacje życzę rodzicom i dzieciom dużo słońca, mile spędzonych chwil na łonie natury oraz zadowolenia ze wspólnie spędzanego czasu. Na pożegnanie przedszkola zapraszamy dzieci sześcioletnie  29 czerwca 2020r. zgodnie z harmonogramem i przy zachowaniu reżimu sanitarnego.Spotkanie z wychowawcami odbędzie się w sali danej grupy w budynku przedszkola.

Krasnale

godz. 9:00-9:20 - I grupa 12 osób

godz. 9:40- 10:00 II grupa 13 osób 

wychowawca grupy powiadomi rodziców, które dzieci na którą godzinę.

Pszczółki

godz. 10:20- 10:40  I grupa - 9 osób

godz. 11:00 - 11:20  II grupa- 8 osób

wychowawca grupy powiadomi rodziców, które dzieci na którą godzinę.

 

Dnia 26 czerwca kończymy bieżący rok szkolny. W tym dniu uczniowie naszej szkoły odbiorą swoje świadectwa w szkole. Ze względu na wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące organizacji pracy szkoły i zapobiegania COVID-19 oraz wytycznych MEN odbiór świadectw odbędzie się w wyznaczonych godzinach, w określonych grupach zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na stronie internetowej szkoły w zakładce dokumenty oraz w dzienniku elektronicznym. Po odbiór świadectw przychodzą tylko zdrowe dzieci, zgłaszają się one punktualnie w wyznaczonej sali. Do szkoły wchodzą tylko uczniowie w maseczkach bez rodziców. Odbiór świadectw dla danej grupy w klasach I- VII będzie trwał 15 minut dlatego bardzo prosimy o punktualność. O godz. 11:30 pożegnamy uczniów klas ósmych . Wręczenie świadectw naszym absolwentom odbędzie się na sali gimnastycznej w obecności dyrekcji szkoły i wychowawców klas ( bez rodziców).Uczniowie wchodzą do szkoły w maseczkach i kierują się do sali gimnastycznej gdzie zajmują miejsca w wyznaczonych ławkach. W tym dniu dzieci nie będą dowożone do szkoły, świadectwa należy odebrać we własnym zakresie. Świadectwa nie odebrane w wyznaczonym terminie można odebrać podczas wakacji w sekretariacie szkoły ( nie 26 czerwca).

 

W każdym dniu egzaminu będzie zapewniony dowóz i odwóz uczniów.
16.06.2020r. dowóz na godz. 8.00, a odwóz o godz. 12.00
17.06.2020r. dowóz na godz. 8.00, a odwóz o godz. 11.30
18.06.2020r dowóz na godz. 8.00, a odwóz o godz. 11.30
Rano uczniowie powinni być na przystankach o tych samych godzinach, które obowiązywały wcześniej, czyli przed czasowym ograniczeniem funkcjonowania szkoły.

     Dyrektor szkoły informuje,że w czasie wakacji letnich przedszkole będzie czynne  do końca lipca z uwagi na urlopy pracowników przedszkola oraz potrzebę przygotowania placówki do nowego roku szkolnego. Opieką przedszkolną obejmiemy  dzieci przyjęte przed 12 marca 2020r.  Wznowienie opieki odbywa się na wniosek rodziców. Dodatkowo należy wypełnić KARTĘ OPIEKI PRZEDSZKOLNEJ - wakacje, w której należy zaznaczyć  w jakim okresie  będzie przyprowadzane dziecko do przedszkola. Wniosek rodzica o wznowienie opieki przedszkolnej  wraz z Kartą opieki  należy wypełnić i przesłać na adres email szkoły: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. Wniosek wraz  z kartą opieki  znajdują się na stronie internetowej szkoły w  zakładce Dokumenty. Dla usprawnienia pracy sekretariatu prosimy wpisywać w tytule - wakacje opieka przedszkolna. Zgłoszenia na  wakacyjną opiekę przedszkolną przyjmujemy tylko do 23 czerwca 2020r.

Biorąc pod uwagę wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące przedszkoli informuję, że szkoła zapewni opiekę w oddziałach przedszkolnych  maksymalnie dla 55 dzieci, a grupy będą liczyły od 12 do 15 wychowanków. M. Chmielewska

             Szanowni Państwo z dniem 15 czerwca 2020 r. wydłużamy działalność opiekuńczo wychowawczą oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Borui Kościelnej do 9 godzin. Przedszkole będzie czynne od godziny 7:00 do godziny 16:00. Ponieważ został zmieniony dostawca cateringu konieczne jest oświadczenie Państwa o znajomości obecnej dziennej stawce żywieniowej w przedszkolu (jest we wniosku). Mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo dzieci oraz biorąc pod uwagę wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące przedszkoli informuję, że szkoła zapewni opiekę maksymalnie dla 55 dzieci, a grupy będą liczyły od 12 do 15 wychowanków. Opieka przedszkolna wznawiana jest na wniosek rodziców, którego wzór znajdziecie Państwo w zakładce dokumenty. Wniosek należy wypełnić i przesłać na adres email szkoły: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. W zakładce Dokumenty w zarządzeniach znajduje się Zarządzenie Dyrektora Szkoły Nr 6-2020, które wyjaśnia zasady funkcjonowania oddziałów przedszkolnych. Wnioski o wznowienie opieki przedszkolnej należy składać na dwa dni (robocze) przed przysłaniem dziecka do przedszkola. Na pierwsze wnioski czekamy do 10.06.2020r. do godz.12:00.

  Rodziców, którzy mogą zapewnić opiekę dzieciom, prosimy o pozostanie bezpiecznie w domach. Przypominamy, że decyzja o posłaniu dziecka do przedszkola musi zostać podjęta odpowiedzialnie, z pełną świadomością ryzyka, zagrożeń oraz obowiązków bezwzględnie ciążących na Państwu jako rodzicach oraz na pracownikach przedszkola. Wprowadzane, zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej ograniczenia i restrykcje sanitarne, mogą zmniejszyć ryzyko związane z przebywaniem dzieci w okresie epidemii w grupie przedszkolnej, ale całkowicie go nie wyeliminują. Pracownicy szkoły zrobią wszystko, żeby zapewnić dzieciom bezpieczny pobyt w przedszkolu. Proszę jednak pamiętać! To od Państwa decyzji, rzetelnych informacji i otwartej współpracy, zależy zdrowie i życie wszystkich przedszkolaków, Wasze i pracowników naszej placówki. Dyrektor szkoły  M. Chmielewska

Dziń Dziecka w naszej szkole został ogłoszony Dniem Sportu. W tym dniu, każdy z Was mógł wykazać się zdolnościami i umiejętnościami sportowymi poprzez uczestnictwo w konkurencjach sportowych. Przygotowane i przesłane do  szkoły filmy, prezentacje i trasy rowerowerowe  zostały obejrzane oraz ocenione. Dla najleprzych uczniów w poszczególnych konkurencjach przyznano nagrody.        Film lub prezentacja -  " Aktywnie spędzam czas wolny podczas pandemii". 

Osoby nagrodzone :- Julia Ocaluk , Matylda Śliczner 

Rajd Rowerowy

Osoby nagrodzone: Kacper Kotlarski, Maria Markiewicz, Matylda Śliczner

Konkurencje w klasach 1-3

Osoby nagrodzone: Hubert Teichert kl.1a, Proniewicz Anna kl.2b , Zuzanna Górna kl.3a

Nagrodami będą gry planszowe, które zostana wręczone na koniec roku szkolnego przy odbiorze świadectw szkolnych. Zwycięzcom gratulujemy!

Dzień Dziecka

Napisała Opublikowano w: Komunikaty

1 czerwca 2020 r. ogłaszam DNIEM SPORTU. W tym dniu nauczyciele nie będą prowadzili zajęć online, nie będą wysłali do uczniów zadań. Ponieważ w tym dniu przypada Dzień Dziecka nauczyciele wychowania fizycznego przygotowali dla dzieci  i młodzieży różne konkursy. Serdecznie zapraszam do udziału w przesłanych przez nauczycieli propozycjach.Na zwycięzców w poszczególnych kategoriach czekają nagrody rzeczowe.
Z okazji Dnia Dziecka, życzę moim uczniom dużo zdrowia, uśmiechu i dobrej zabawy.

Uwaga konsultacje!

Napisała Opublikowano w: Komunikaty

 Od 2 czerwca ruszają w szkole konsultacje dla uczniów klas 4-8. Konsultacje dla uczniów są dobrowolne, a ich celem jest wsparcie uczniów w procesie uczenia się tj. pomoc w wyjaśnieniu niezrozumiałych treści, możliwość poprawy ocen niekorzystnych, utrwalenie materiału nauczania. Zachęcam do udziału w zajęciach wszystkich uczniów, a szczególnie tych, którym grozi ocena niedostateczna na koniec roku. Harmonogram konsultacji w e- dzienniku Librus.
Na Konsultacje należy zgłosić się poprzez wypełnienie kwestionariusza zgłoszeniowego, który znajduje się na stronie szkoły w zakładce Dokumenty i przesłanie go na adres email szkoły: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. najpóźniej dzień przed konsultacjami do godz. 12:00.

Szanowni Rodzice!

Od 25.05.2020 r. w klasach 1-3 będą prowadzone działania opiekuńczo-wychowawcze (świetlica szkolna) oraz działania dydaktyczne. Mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo dzieci oraz biorąc pod uwagę wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące szkół podstawowych - edukacja wczesnoszkolna informuję, że szkoła zapewni opiekę maksymalnie dla 23 dzieci w świetlicy szkolnej, a grupy klasowe nie mogą liczyć więcej niż12 uczniów. Uczniowie nadal będą  mieli prowadzone  nauczanie zdalne. 

Zgłoszenie dziecka z klas1-3 na zajęcia należy dokonać poprzez wypełnienie  wniosku, który znajduje się na stronie szkoły w zakładce Dokumenty. Wypełniony  wniosk należy przesłać na adres email szkoły: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.   nie póżniej niż na dwa dni( robocze) przed planowanym przesłaniem dziecka do szkoły.W Zarządzeniu Dyrektora Szkoły nr 7/2020 opisane są wytyczne dla uczniów oraz procedury organizacji pracy szkoły w dobie COVID-19.

Wprowadzane, zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji. Narodowej ograniczenia i restrykcje sanitarne w szkole, mogą zmniejszyć ryzyko związane z przebywaniem dzieci w okresie epidemii w grupie szkolnej, ale całkowicie go nie wyeliminują. Pracownicy szkoły zrobią wszystko, żeby zapewnić dzieciom bezpieczny pobyt w naszej placówce.                                                                                                                                                   Proszę jednak pamiętać! To od Państwa decyzji, rzetelnych informacji i otwartej współpracy, zależy zdrowie i życie wszystkich dzieci, Wasze i pracowników naszej szkoły.                                                         Z wyrazami szacunku Dyrektor szkoły M. Chmielewska

Szczegółowe informacje o pracy szkoły po pierwszych zgłoszeniach.

Szanowni Państwo z dniem 25 maja 2020 r. wznawiamy działalność opiekuńczo wychowawczą oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Borui Kościelnej. Mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo dzieci oraz biorąc pod uwagę wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące przedszkoli informuję, że szkoła zapewni opiekę maksymalnie dla 46 dzieci, a grupy będą liczyły od 10 do 12 wychowanków. Przedszkole czynne będzie w godzinach od 8:00 do 13:00 ze względu na problemy z cateringiem. Zbyt mała liczba dzieci zgłoszonych przy wznowieniu działalności przedszkola powoduje podwyższenie kosztów transportu i posiłków dostarczanych do przedszkola. Dlatego dzieci będą musiały przynosić własne śniadanie.
Opieka przedszkolna wznawiana jest na wniosek rodziców, którego wzór znajdziecie Państwo w zakładce dokumenty.Wniosek należy wypełnić i  przesłać na adres email szkoły: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
W zakładce Dokumenty w zarządzeniach znajduje się Zarządzenie Dyrektora Szkoły Nr 6-2020, które wyjaśnia zasady funkcjonowania oddziałów przedszkolnych. Wnioski o wznowienie opieki przedszkolnej należy składać na dwa dni (robocze) przed przysłaniem dziecka do przedszkola

Rodziców, którzy mogą zapewnić opiekę dzieciom, prosimy o pozostanie bezpiecznie w domach. Przypominamy, że decyzja o posłaniu dziecka do przedszkola musi zostać podjęta odpowiedzialnie, z pełną świadomością ryzyka, zagrożeń oraz obowiązków bezwzględnie ciążących na Państwu jako rodzicach oraz na pracownikach przedszkola.
Wprowadzane, zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia
i Ministra Edukacji Narodowej ograniczenia i restrykcje sanitarne, mogą zmniejszyć ryzyko związane z przebywaniem dzieci w okresie epidemii w grupie przedszkolnej, ale całkowicie go nie wyeliminują. Pracownicy szkoły zrobią wszystko, żeby zapewnić dzieciom bezpieczny pobyt w przedszkolu.

Proszę jednak pamiętać! To od Państwa decyzji, rzetelnych informacji i otwartej współpracy, zależy zdrowie i życie wszystkich przedszkolaków, Wasze i pracowników naszej placówki.

Dyrektor szkoły M. Chmielewska

Dni wolne od zajęć dydaktycznych z miesiąca kwietnia tj: od 21.04.2020r. do 23.04.2020 r. przenosi się na 16.06.2020r, 17.06.2020r.,18.06.2020r. w związku z ogłoszeniem nowego terminu egzaminu ósmoklasistów.

Burmistrz Nowego Tomyśla informuje, że w związku z koniecznością przygotowania obiektów przedszkolnych i żłobka do przyjmowania dzieci zgodnie
z wytycznymi Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego uruchomienie ww. obiektów nastąpi nie wcześniej niż 25 maja 2020 r.

link do informacj na stronie gminy Nowy Tomyśl

https://nowytomysl.pl/2020/05/uruchomienie-obiektow-przedszkolnych-i-zlobk/

Uwaga Rodzice !

Napisała Opublikowano w: Komunikaty

Szanowni Państwo od 6 maja br. przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych mogą być otwarte. Organ prowadzący przeprowadza analizę dotyczącą ilości dzieci, których rodzice chcą posłać do przedszkola. Wola rodzica ma być poświadczona pisemnie. Jeżeli jesteście Państwo zdecydowani posłać swoje dziecko do przedszkola proszę o dokonanie zgłoszenia na adres e-mail szkoły: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. do 4 maja do godziny 14:00. W tytule proszą pisać ZGŁOSZENIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA.
Do przedszkola mogą być zgłoszone dzieci zdrowe, których oboje rodzice obecnie pracują. Grupy będą mniej liczne, w związku z tym w przyjmowaniu dzieci do przedszkola będą brane pod uwagę zalecenia MEN oraz organu prowadzącego. Zalecenia te umieszczone są na stronie MEN oraz w zakładce dokumenty.

Uwaga zdalne nauczanie !

Napisała Opublikowano w: Komunikaty

Szanowni Państwo !

           Minęły dwa tygodnie zdalnego nauczania, 9 kwietnia 2020r. MEN podpisał nowe rozporządzenie, które przedłuża obecną formę nauczania do 26 kwietnia bieżącego roku.imieniu własnym oraz moich współpracowników dziękuję Państwu za dotychczasową współpracę. Wiem, że obecna sytuacja wymaga od Państwa wiele wysiłku, cierpliwości oraz ogromnego zaangażowania w edukację swego dziecka. Staramy się realizować podstawę programową i program nauczania. Dostosowujemy materiał do możliwości dzieci, do obecnej sytuacji ,warunków i możliwości technicznych jakimi dysponują uczniowie w domu. Mam informację, że są uczniowie, którzy nie mają sprzętu i słabe łącza internetowe. W ubiegłym tygodniu zostało złożone zapotrzebowanie na sprzęt komputerowy do zdalnego kształcenia. 

Na nadchodzące Święta Wielkanocne życzę Państwu wiele zdrowia, radości, miłych chwil spędzonych z domownikami oraz szybkiego powrotu do świata  sprzed epidemii. Z poważaniem M. Chmielewska

INFORMACJA DLA UCZNIA i RODZICA
Minister Edukacji Narodowej zdecydował o podjęciu działań profilaktycznych, zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa wśród dzieci i młodzieży i ograniczeniu – w terminie do 10 kwietnia 2020 r. – działalności jednostek systemu oświaty.
1. W celu zorganizowania procesu dydaktycznego w okresie od 25 marca do 10 kwietnia 2020 r. zadania szkoły będą realizowane przy użyciu metod i technik kształcenia
na odległość, z wykorzystaniem narzędzi informatycznych.
2. Każdy uczeń zobowiązany jest do realizacji zajęć z poszczególnych przedmiotów
w systemie zdalnym.
3. Komunikacja z uczniami i rodzicami odbywać się będzie za pomocą e-dziennika,
a w razie konieczności telefonicznie, nauczyciel dla poprawienia komunikacji może sam określić sposób komunikowania się z rodzicami.
4. W nauczaniu wykorzystana będzie głównie komunikacja przy pomocy e-dziennika Librus, oraz poprzez pocztę elektroniczną, telefony.
5. Na zajęciach wykorzystywane będą materiały przygotowywane przez nauczycieli, materiały rekomendowane przez MEN na stronach www.epodręczniki, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, materiałów prezentowanych w publicznej telewizji i radiofonii.
6. Przygotowane przez nauczyciela materiały będą zawierać kolejne treści z podstawy programowej oraz będą:
a) zgodne z zatwierdzonym rozkładem materiału i planem lekcji,
b) dostosowane do możliwości uczniów z uwzględnieniem różnych potrzeb edukacyjnych, w tym niepełnosprawności,
c) przygotowane z zastosowaniem oprogramowania ogólnodostępnego (darmowego)
7. Zdalne ocenianie wiedzy i umiejętności będzie się odbywać na podstawie uzgodnionych z nauczycielem form.
8. Oceny będą zapisywane i udostępniane dla uczniów oraz rodziców w e-dzienniku.

Zapraszamy Państwa do współpracy, zapoznawania się z informacjami zamieszczanymi na stronie szkoły i w dzienniku elektronicznym oraz do wspierania dzieci w systematycznej nauce.

NAUCZANIE ZDALNE

Napisał Opublikowano w: Komunikaty

W związku z przejściem na nauczanie zdalne na konta uczniów wysyłane są lekcje i zadania. Uczniowie z kl. 4 - 8 mają obowiązek logować się na swoje konta i wykonywać przesłane zadania.

Jeśli uczeń nie może zalogować się na swoje konto to proszę o kontakt z Justyną Janowską 

KOMUNIKAT

Napisane przez Opublikowano w: Komunikaty

W związku z działaniami związanymi z zapobieganiem oraz zwalczaniem  zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i możliwością rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej ludzi, wywołanej tym wirusem, zaplanowany na 4 kwietnia 2020r.

VII Bieg z Motylem zostaje przełożony na październik 2020r. Przewidywany termin biegu to 10.10.2020r. (ostateczny termin biegu zostanie podany w sierpniu i jest uzależniony od rozwoju sytuacji epidemiologicznej oraz zaleceń organów państwowych).

Organizatorzy:

Sołtys i Rada Sołecka wsi Boruja Kościelna

Nadleśnictwo Grodzisk

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Borui Kościelnej     

Uwaga rodzice!

Napisała Opublikowano w: Komunikaty

Szanowni Państwo mając na uwadze zdrowie Waszych dzieci i bliskich Wam osób apeluję o dopilnowanie by dzieci w czasie zamknięcia szkoły, przedszkola pozostawały w domu. Czas zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych to okres kwarantanny, który ma na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa. Uczniowie w dzienniku elektronicznym otrzymają od nauczycieli materiały dydaktyczne, które pozwolą im utrwalić wiadomości lub rozwijać zainteresowania .Proszę zachęcać dzieci do korzystania z tych propozycji. M. Chmielewska

Szanowni Państwo Ministerstwo Edukacji Narodowej zawiesza od 12.03. 2020 r do 25.03.2020r.  zajęcia dydaktyczno -wychowawcze w szkołach i przedszkolach na obszarze całego kraju.

Rodzicu,
ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze; (prosimy przysyłać  dzieci tylko w razie ostatecznej konieczności)
W tych dniach placówki tj. ( przedszkole i szkoła) pracują tylko do godziny 14:00
zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

Więcej informacji: MEN

Komunikat

Rodzice, którzy chcą wybrać inną szkołę niż szkoła obwodowa biorą udział
w elektronicznej rekrutacji: nabor.pcss.pl/nowytomysl/szkoła podstawowa/która zostanie
uruchomiona 03.03.2020r./.
Jeżeli rodzic wypełni zgłoszenie do szkoły obwodowej we wcześniejszym terminie
/ od 03.02. do 02.03.2020r./ nie bierze udziału w rekrutacji.
Według harmonogramu /Zarządzenie Nr 224/2020 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia
28 stycznia 2020 r./rekrutacja do klas I szkoły podstawowej - składanie w szkole podstawowej
pierwszego wyboru, wydrukowanych i podpisanych zgłoszeń/wniosków wraz z załącznikami
(oświadczeniami i dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów) rozpocznie się od
3 marca 2020 r. i będzie trwała do 20 marca 2020 r.

Od dnia 3.02.2020r. rozpoczyna się zgłoszenie uczniów do klas pierwszej szkoły podstawowej, dzieci zamieszkałych w obwodzie naszej szkoły.W zakładce Dokumenty zamieszczone są informacje jak zapisać dziecko do szkoły na rok szkolny 2020/21. W tym roku nabór do szkół odbywa się drogą elektroniczną .Składanie zgłoszeń trwa do 2.marca 2020r.Wypełnione złoszenie należy wydrukować, podpisać i słożyć w sekretariacie szkoły.

Od 3.02.2020r. rozpoczął się elektroniczny nabór - przyjmowanie deklaracji o kontynuację  wych. przedszkolnego w naszym przedszkolu. Szczegółowe informacje o tym jak wypełnić deklaracje na rok szkolny 2020/21  są w zakładce Dokumenty. Deklaracje przyjmujemy do 2 marca 2020r

Ubezpieczenie

Napisane przez Opublikowano w: Komunikaty

Rada Rodziców wybrała jako ubezpieczyciela firmę InterRisk. Dla uczniów szkoły wybrano wariant 1 ubezpieczenia w kwocie 32zł, natomiast dla uczniów przedszkolaków wariant 2 w kwocie 37zł. Wpłaty można dokonywać u wychowawców do 10 padździernika.

W dniu 2.09.2019r. rozpoczynamy nowy rok szkolny 2019/20. Dzieci będą  dowożone  do szkoły na godzine 8:00 ze wszystkich kierunków , o godz. 8:15 msza św. w kościele, a o godzinie 9:10 uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego na boisku szkolnym od strony przedszkola. Odwóz dzieci szkolnych o godz. 10:15 we szystkich kierunkach.

W tym dniu  przedszkole rozpoczyna swoją pracę według ustalonego planu.Pracujemy od godz. 6:30 do godz.16:30. Prosimy by dzieci schodziły się do godziny 8:00. i przyniosły ze sobą rzeczy wymienione w wyprawce przedszkolaka.  Rodzice w tym dniu odbierają dzieci z przedszkola we własnym zakresie.

Zakończenie roku szkolnego 2018/19 odbędzie się 19.06.2019r. Dla uczniów klas 1- 4 rozpocznie się o godz.8:15 dla uczniów kl. 5- 3 gimnazjum o godz. 10:00. Uroczystości będą miały miejsce w sali gimnastycznej naszej szkoły.Dowóz uczniów na godzinę 8:00 bez zmian , a odwóz około  godz.9:45. Dowozy uczniów na godz. 10:00-  dzieci na przystankach zgodnie z ustaleniami z przewożnikiem. odwóz około godz. 12:00.Przedszkole pracuje bez zmian. Dzieci dowożone do przedszkola będą odjeżdżały o godz.12: 00  drugim odwozem, można odebrać dziecko we własnym zakresie.

Dyrektor szkoły z dniem 12.06.2019r. za zgodą organu prowadzącego skraca zajęcia lekcyjne z 45 minut do 30 minut. Decyzja spowodowana jest długotrwałym upałem.I odwóz o godz. 12:30 II odwóz o godz. 13:30. Po godzinie 13:00 odbiór dzieci we własnym zakresie. Świetlica szkolna czynna do godz. 16:00. Przedszkole pracuje bez zmian.

W związku z pismem ministra Edukacji Narodowej DWKI-WPB.5012.25.2019. BK z dnia 11 maja 2019 r. oraz na podstawie art.68 ust. 1 pkt 2, 3 i 6 i w związku z art. 51 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U.z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.), by wzmocnić współpracę między szkołą a rodzicami, utworzyliśmy "anonimową skrzynkę na sygnały", Skrzynka  znajduje się w korytarzu szkoły przy pokoju pedagoga szkoły.

 

Wolne 02.05.2019r.

Napisała Opublikowano w: Komunikaty

Dnia 2.05.2019 r. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Borui Kościelnej  wraz z oddziałami przedszkolnymi nie pracuje.Zgodnie z planem organizacji szkoły jest to dzień wolny od zajęć dydaktyczno- wychowawczych. Ten dzień odpracowany został dnia 27.04.2019r. imprezą "Bieg z Motylem".

Zawieszenie strajku!

Napisała Opublikowano w: Komunikaty

Informuję, że 27 kwietnia 2019 r. został bezterminowo zawieszony strajk pracowników oświaty. Od poniedziałku tj. 29.04.2019 r. szkoła pracuje zgodnie z przyjętym planem zajęć dydaktyczno wychowawczych a  przedszkole opiekuńczo-wychowawczych.

Rekrutacja 2019/20

Napisała Opublikowano w: Komunikaty

Przypominamy, że do 26.04.2019r. trwają zapisy do klas pierwszych. Proszę o  terminowe składanie wniosków.

Egzaminy zewnętrzne

Napisała Opublikowano w: Komunikaty

Informuję, że egzaminy zewnętrzne tj. gimnazjalny i ósmoklasisty odbędą się zgodnie z planem.

Rekolekcje 2019

Napisała Opublikowano w: Komunikaty

W dniach od 11.03.2019 r. do 13.03 2019r. w Szkole Podstawowej w Borui Kościelnej odbywać się będą rekolekcje. Dzieci rozpoczynają rekolekcje o godzinie 8:00, a kończą o godzinie 10:45. Odwozy we wszystkich kierunkach o godzinie 11:00 tylko w środę o godz. 10:00. Świetlica szkolna czynna od godziny 7:15 do 8:00 z przerwą na rekolekcje, a po rekolekcjach czynna od godziny 11:00 do 15:30. Dzieci nie uczestniczące w rekolekcjach będą miały zapewnioną opiekę w bibliotece szkolnej. Odbiór dzieci po odwozach tj. po godzinie 11:00, a w środę po 10:00 we własnym zakresie.
Odział przedszkolny pracuje bez zmian tj. od 6:30 do godziny 16:30.Odbiór dzieci po odwozach tj. po godzinie 11:00, w środę o 10:00 we własnym zakresie. Rodziców dzieci dowożonych do przedszkola szkolnym autobusem  prosimy o podanie informacji wychowawczyni grupy, o której godzinie dziecko będzie odbierane.

Od 11.02.2019r. do 22.02.2019r. zbieramy wnioski o kontynuację uczęszczania dziecka do przedszkola przy Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Borui Kościelnej w roku szkolnym 2019/20. Wnioski rozdawane są przez wychowawczynie grup.Wnioski  dzieci nie dostarczone na czas będą brały udział w rekrutacji zgodnie z ustalonym regulaminem dla dzieci nowo przyjmowanych do przedszkola.

Rekrutacja 2019/20

Napisała Opublikowano w: Komunikaty

Rozpoczynamy zapisy do przedszkola i do klasy pierwszej szkoły podstawowej.

Zgodnie z Zarządzenie nr 38/2019 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych oraz do publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Nowy Tomyśl jest organem prowadzącym ustalony został termin rekrutacji do klasy pierwszej i przedszkola Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Borui Kościelnej .
Rekrutacja do przedszkola od 1.03.2019r. do 29.03.2019r. do godz. 15 :00 Rekrutacja do szkoły od 1.04.2019r. do 26.04.2019r. do godz. 15 :00
Druki dokumentów o przyjęcie do szkoły i przedszkola dostępne są na stronie internetowej naszej szkoły w zakładce : dokumenty - oraz w sekretariacie szkoły w godz. 8:00 do 14:30.
Obwód szkoły: Boruja Kościelna, Boruja Nowa, Cicha Góra, Chojniki, Szarki, Grubsko
SERDECZNIE ZAPRASZASZAMY !

Uwaga rodzice!

Napisała Opublikowano w: Komunikaty

Z dniem 12.02.2019r. zmienione zostały zasady opłaty za obiady szkolne. Informacje szczegółowe w zakładce RODZICE  -   POSIŁKI.

Wigilie klasowe

Napisane przez Opublikowano w: Komunikaty

W piątek 21.12.2018r. zaplanowane są zajęcia z wychowawcą. 
W tym dniu obowiązuje strój odświętny.

Plan:
8.10 - Koncert Bożonarodzeniowy na sali gimnastycznej
9.20 - Wigilie klasowe w salach
10.50 - Jasełka na sali gimnastycznej

Odwozy: 

11.30- pierwszy odwóz (Cicha góra, Boruja Nowa, Szarki, Kuźnica). Odjeżdżają dzieci, które nie jedzą obiadów.

Obiad będzie wydawany od 11.30-12.00

12.15 - drugi odwóz we wszystkich kierunkach.

Uwaga rodzice.

Napisała Opublikowano w: Komunikaty

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w SP Boruja Kościelna

1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana uczniowi ze względu na jego indywidualne potrzeby edukacyjne, wynikające w szczególności:
1) z niepełnosprawności,
2) z niedostosowania społecznego lub z zagrożenia niedostosowaniem społecznym,
3) z zaburzeń zachowania emocji,
4) ze szczególnych uzdolnień,
5) ze specyficznych trudności w uczeniu się,
6) z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych,
7) z przewlekłej choroby,
8) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych,
9) z niepowodzeń edukacyjnych,
10) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi,
11) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą (powrót zza granicy, zmiana szkoły).
2. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest udzielana z inicjatywy:
1) ucznia;
2) rodziców ucznia;
3) dyrektora;
4) nauczyciela prowadzącego zajęcia z uczniem;
5) higienistki szkolnej;
6) poradni psychologiczno - pedagogicznej;
7) asystenta edukacji romskiej;
8) pracownika socjalnego;
9)asystenta rodziny;
10) kuratora sądowego;
11) organizacji pozarządowej, innej instytucji lub podmiotu działających na rzecz
rodziny, dzieci i młodzieży.
3.Korzystanie z pomocy psychologiczno – pedagogicznej w Szkole jest dobrowolne
i nieodpłatne.
4. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z
uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie:
1) zajęć rozwijających uzdolnienia;
2) zajęć rozwijających umiejętności uczenia się;
3) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;
4) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających
kompetencje emocjonalno - społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
5) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu
6) zindywidualizowanej ścieżki kształcenia;
7) porad, konsultacji i warsztatów;
5. Potrzebę objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną ucznia, który nie posiada opinii lub
orzeczenia PPP należy zgłaszać pisemnie do dyrektora szkoły (można poprzez wychowawcę,
pedagoga/psychologa lub nauczyciela uczącego).

Zebranie z rodzicami odbędzie się 18 września (we wtorek) o godz. 16.00 - dla klas 1 - 3, a o 16.30 dla klas 4 - 3 gim. 

O godz. 17.30 odbędzie się zebranie Rady Rodziców.

Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

 

3.09.2018r. rozpoczynamy nowy rok szkolny 2018/19. Dzieci dowożone są do szkoły na godzine 8:00 ze wszystkich kierunków , o godz. 8:15 msza św. w kościele, a o godzinie 9:10 uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego na boisku szkolnym Szkoły Podstawowej w Borui Kościelnej od strony Gimnazjum. Odwóz dzieci  szkolnych o godz. 10:15 we szystkich kierunkach.

W tym dniu nowo otwarte  przedszkole rozpoczyna swoją pracę według ustalonego planu. Dzieci przychodzą do przedszkola zgodnie z zadeklarowaną liczbą godzin we wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola . Prosimy by dzieci schodziły się do godziny 8:00. i przyniosły ze sobą rzeczy wymienione w wyprawce przedszkolaka.W tym dniu odbiór dzieci z przedszkola we własnym zakresie.

 

Rekolekcje

Napisała Opublikowano w: Komunikaty

W dniach od 19.03.2018 r. do 21.03 2018 r. w Szkole Podstawowej w Borui Kościelnej odbywać się będą rekolekcje. Dzieci rozpoczynają rekolekcje o godzinie 8:00, a kończą o godzinie 10:45. Odwozy we wszystkich kierunkach o godzinie 11:00. Świetlica szkolna czynna od godziny 7:15 do 8:00 z przerwą na rekolekcje, a po rekolekcjach czynna od godziny 11:00 do 15:30. Dzieci nie uczestniczące w rekolekcjach będą miały zapewnioną opiekę w bibliotece szkolnej. Odbiór dzieci po odwozach tj. po godzinie 11:00, we własnym zakresie.
Odział przedszkolny pracuje bez zmian tj. od 8:00 do godziny 15:30.Odbiór dzieci po odwozach tj. po godzinie 11:00, we własnym zakresie. Prosimy o podanie informacji wychowawcy grupy, o której godzinie dziecko będzie odbierane.

Rekrutacja 2018/19

Napisała Opublikowano w: Komunikaty

Zgodnie z Zarządzenie nr 442/2018 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych oraz do publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Nowy Tomyśl jest organem prowadzącym ustalony został termin rekrutacji do klasy pierwszej i przedszkola  Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Borui Kościelnej .
Rekrutacja do przedszkola od 1.03.2018r. do 23.03.2018r. do godz. 15 :00 Rekrutacja do szkoły od 1.03.2018r. do 30.03.2018r. do godz. 15 :00
Druki dokumentów o przyjęcie do szkoły i przedszkola dostępne są na stronie internetowej naszej szkoły w zakładce : dokumenty - oraz w sekretariacie szkoły w godz. 8:00 do 14:30.
Obwód szkoły: Boruja Kościelna, Boruja Nowa, Cicha Góra, Chojniki, Szarki, Grubsko
SERDECZNIE ZAPRASZASZAMY !

Komisja konkursowa w składzie: Mirosława Chmielewska i Sylwia Czarnecka nagrodziły choinki wykonane przez uczniów naszej szkoły. Wybór był bardzo trudny gdyż  świąteczne drzewka były przepiękne. W ocenie choinek brano głównie pod uwagę, estetykę wykonanych ozdób choinkowych, pomysł oraz wrażenie ogólne. 

W kategori kl.0-3 .nagrodzono choinkę kl. 2 sala. 39 oraz choinkę kl. 1a sala nr 5

W kategori kl. 4 - gimnazjum - nagrodzono choinki kl.3a gimnazjum oraz kl. 4b sala nr 32.

Wyróżnienie za ciekawy pomysł otrzymuje choinka kl.6b 

Nagrody zostaną wręczone na apelu w dniu 22.12.2017r.

Kiermasz Świąteczny

Napisane przez Opublikowano w: Komunikaty

W dniach 14.12 od 16.30 i 17.12 w dniu koncertu od 15.30, jak co roku w naszej szkole odbędzie się kiermasz świąteczny. Zachęcamy i zapraszamy do zakupu wykonanych przez naszych uczniów upominków. Zysk ze sprzedaży przeznaczony zostanie na przygotowanie paczek świątecznych dla potrzebujących.

SZKOŁA MAŁEGO INŻYNIERA

Napisał Opublikowano w: Komunikaty

Szanowni Państwo,


Nasza szkoła bierze udział w projekcie Szkoła Małego Inżyniera. Mamy szanse na cenne nagrody. Ważne jest codzienne oddawanie głosów na szkołę. Jest ono bezpłatne.
 
Głosujemy pod linkiem:

http://szkolamalegoinzyniera.pl/szkola-podstawowa-immarii-konopnickiej-w-borui-koscielnej

Liczymy na Państwa głosy!

Konkurs

Napisała Opublikowano w: Komunikaty

UWAGA KONKURS !!

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Borui Kościelnej ogłasza konkurs dla wszystkich oddziałów klasowych naszej szkoły.

NAJŁADNIEJSZA CHOINKA ŚWIĄTECZNA

ZASADY KONKURSU:

1. W konkursie mogą brać udział wszystkie klasy od 0 po klasy gimnazjalne.
2. Choinka świąteczna ma być przystrojona dowolnie. Oceniany będzie pomysł, jej świąteczny wystrój, ozdoby, estetyka i wrażenie ogólne.

3. Rozstrzygnięcie konkursu 12 grudnia 2017 r. oceniają na dużej przerwie p. M. Chmielewska, p. S. Czarnecka

4. Nagrodzone zostaną: 2 wybrane choinki z klas 0-3
oraz 2 choinki z klas 4 - gimnazjum .

NAGRODA – darmowy wstęp całej klasy na koncert muzyczny + dyplom.

Cele konkursu:

*Przybliżanie uczniom tradycji Świąt Bożego Narodzenia.
* Zachęcanie dzieci do tworzenia ciekawych form plastycznych
związanych z daną tematyką.
* Wyrabianie u uczniów poczucia życzliwości, serdeczności.
* Rozwijanie u uczniów zdolności plastycznych i poczucia estetyki.

UWAGA RODZICE.

Napisała Opublikowano w: Komunikaty

Dzień 2 i 3 listopada 2017r. są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych. W szkole  będą uruchmione zajęcia opiekuńczo - wychowawcze. Dla prawidłowego i atrakcyjniejszego zorganizowania opieki dla uczniów szkoły prosimy o zgłaszanie dzieci na w/w zajęcia u wychowawców klas. Zgłoszenia należy dokonywać na kartach zgłoszeń, które są do pobrania w zakładce  dokumenty. Karty zgłoszeń prosimy przekazywać wychowawcom do 27.10.2017r. Zajęcia w oddziale przedszkolnym  będą prowadzone bez zmian.  Rodziców  dzieci z oddziału przedszkolnego prosimy również o dokonanie zgłoszeń na kartach, które są do pobrania w zakładce dokumenty. W tych dniach nie zapewniamy dzieciom obiadu ze względu na przerwę w pracy Szkoły Podstawowej nr 3 w Nowym Tomyślu. Dzieci muszą być zaopatrzone w większe śniadanka. Dowóz  i odbiór dzieci we własnym zakresie.

Oferta - praca !

Napisała Opublikowano w: Komunikaty

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Borui Kościelnej poszukuje pracownika na stanowisko -  sprzątaczka. Jest to praca na zastępstwo od 1.09.2017r. do 30.12.2018r. Zainteresowane osoby prosimy o składanie dokumentów o przyjęcie do pracy w sekretariacie szkoły do dnia 28.08.2017r.

DZIEŃ OTWARTY

Napisała Opublikowano w: Komunikaty

Serdecznie zapraszamy przyszłych pierwszoklasistów wraz z rodzicami na  Dzień Otwarty do naszej szkoły. Spotkanie odbędzie się 30.03.2017r. o godzinie 16:30  w Szkole Podstawowej w Borui Kościelnej  w sali nr 6.

 

 

 

 

UWAGA RODZICE !

Napisała Opublikowano w: Komunikaty

Rekrutacja do klas pierwszych i do przedszkola na nowy rok szkolny 2017/18 rozpoczęta .Szczególowe informacje w zakładce Rodzice i  Dokumenty.

Uwaga uczniowie!

24 sierpnia 2016r.  o godz. 8:00 planowany jest wyjazd do kina w Poznaniu.  Cena biletu 14 zł, powrót o godz. 14:30.Opiekunami będą p. B. Fiedorowicz i p. L. Kowalczyk.. Wszystkich kinomanów zapraszamy na wspólny wyjazd. Zapisy i opłatę za bilet należy dokonać w sekretariacie szkoły do 22.08.2016r . Sekretariat czynny od godz.10:00 -14:00. (Wyjazd odbędzie się przy minimum 16 osób.)

Uwaga rodzice !

Napisała Opublikowano w: Komunikaty

Podręczniki i ćwiczenia dla uczniów klas pierwszych, drugich, trzecich, czwartych oraz piątych są w roku szkolnym 2016/17 bezpłatne, zakupuje je szkoła, a dzieci otrzymają je 1 września. Rodzice klas 1 - 3 kupują tylko podręczniki i ćwiczenia do religii. Dzieciom klas 4 -5 rodzice zakupią tylko podręczniki i ćwiczenia do religii i j. niemieckiego.Uczniowie klas szóstych nie otrzymują darmowych podręczników.

Przypominamy, że uczniowie mogą uczęszczać na lekcje religii lub etyki lub na oba przedmioty jednocześnie Każdy z przedmiotów realizowany jest w wymiarze 2 godzin tygodniowo ( na pisemne oświadczenie rodziców wyrażające taką wolę).

Zestaw podręczników i ćwiczeń dla wszystkich klas na rok szkolny 2016/17 podany zostanie do wiadomości w zakładce dokumenty.

 

 

 

 

Zapraszamy wszystkich uczniów obecnych klas 3, 4, 5 do startowania w wyborach do Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2016/2017. Warunkiem startu jest wykonanie plakatu wyborczego na formacie co najmniej A4. Plakaty przyjmuje p.Izabella Maciejewska do 20.06.2016 (poniedziałek)

Ferie zimowe

Napisała Opublikowano w: Komunikaty

Uwaga uczniowie !

W dniach od 18 do 29 stycznia 2016r. w godziach od 9:00- 12:00, na ternie szkoły będą organizowane zajęcia rekreacyjno-plastyczne oraz zajęcia informatyczne. Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów.

Wieczornica

Napisał Opublikowano w: Komunikaty

 

 

Serdecznie zapraszamy na

WIECZORNICE

z okazji

Święta Niepodległości,

która odbędzie się

12 listopada 2015 r. o godz. 17:00

w Wiejskim Domu Kultury w Borui Kościelnej.

 

Uczniowie kl. VI i V z opiekunami

ORGANIZACJA CZASU WOLNEGO W WIEJSKIM DOMU KULTURY

W BORUI KOŚCIELNEJ

20.09.215r. – niedziela na śpiewająco dla dorosłych od godz. 16,00 do 20,00.

02.10.2015r. – piątek – Międzynarodowy Dzień Muzyki.

                        Zapraszamy chłopców i dziewczęta na imprezę z okazji Dnia Chłopaka,

                        Start godz. 19,00 do 23,00 ( gra DJ Majo 8 Bitów Poznań).

03.10.2015r. – sobota na śpiewająco, spotkanie dla dzieci i młodzieży w celu śpiewania

                       piosenek znanych i lubianych – warsztaty      dzieci od godz. 16,00 – 17,30

                                                                        - warsztaty młodzież od godz. 17,30 - 19,00.

16.10.2015r. – piątek z „Jojo na okrągło” – zajęcia ze sztuki kręcenia jojo:

                           - dzieci od godz. 16,00 do 18,00

                        - młodzież od godz.18,00 do 20,00.

30.10.2015r. – piątek – dylu dylu na badylu zajęcia „z gry na byle czym”, których celem  

                       będzie stworzenie instrumentów z rzeczy dostępnych w każdym domu:

                             - dzieci od godz. 16,00 do godz. 18,00

                        - młodzież od godz. 18,00 do godz. 20,00.

Warsztaty dla dzieci.

Napisała Opublikowano w: Komunikaty

Montownia Pasji oferuje dla dzieci warsztaty kreatywne: 

 Decoupage dla początkujących, biżuteria zdobiona techniką  decoupage,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Odpłatność – 40 zł ( przy jednorazowym korzystaniu z zajęć)
Przy odpłatności abonamentowej z góry za cały miesiąc – 35 zł
Wszystkie artykuły potrzebne do wykonania ozdób są w cenie,                                                                                                    Zapisy i informacje pod telefonem 504 24 55 45

 

Zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Nowego Tomyśla 12 września 2015 r.mija termin składania wniosków o przyznanie pomocy uczniom objętym Rządowym programem pomocy uczniom w 2015 r." Wyprawka szkolna". Rodziców uczniów klas trzecich, którzy chcą otrzymać pomoc finansową na zakup podręczników prosimy o składanie wniosków wraz z fakturami w sekretariacie szkoły, w nieprzekraczalnym termine.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego o godz. 9:00

Projekt - Wybory w lesie

Napisał Opublikowano w: Komunikaty

Uwaga ! Ze względu na małą liczbę chętnych, projekt realizowany będzie we wrześniu.

Zapraszamy do udziału w projekcie „Wybory w lesie”

  W dniach 11-12 lipca 2015r. (sobota – niedziela) w godzinach od 9;00 do ok. 14;00 zostanie zorganizowana dla uczniów klas III – VI Szkoły Podstawowej w Borui Kościelnej gra symulacyjna „Wybory w lesie”. Zajęcia zostaną poprowadzone przez trenerów współpracujących z Fundacją Projekty Edukacyjne.

           Pod opieką trenerów uczniowie na 2 dni przenoszą się do leśnej krainy, w której trwają przedwyborcze przygotowania. W wyścigu po władzę mierzą się trzy partie uosabiane przez różne gatunki zwierząt. Każde z ugrupowań ma swoją historię, profil i program, wiarę w słuszność swoich przekonań i ogromną determinację aby przekonać do nich jak najliczniejsze grono wyborców – mieszkańców lasu.

Uczestnicy zostają podzieleni na grupy. Trzy z nich przy pomocy trenerów-opiekunów wcielają się w role członków partii, sztabu wyborczego, specjalistów od public relations, budowania marki politycznej i rzecznictwa prasowego. Czwarta grupa buduje zespół prasowy, który odpowiadać będzie za organizację konferencji prasowych, zbieranie informacji, sporządzanie newsów, kreowanie medialnych wizerunków kandydatów, relacjonowanie działań sztabów i publikację bieżących wydarzeń.

Poprzez uczestnictwo w realizacji projektu młodzi obywatele będą mieli szansę zrozumieć zjawisko rywalizacji i partycypacji politycznej. Dowiedzą się również jak powstają obrazy i informacje przekazywane za pośrednictwem mediów oraz jak ważne są zależności pomiędzy światem polityki i mediami. Jednocześnie, wykonywane ćwiczenia rozwijać będą u nich umiejętność kreatywnego myślenia i pracy zespołowej. Chcąc jak najlepiej zrealizować swoje zadania uczestnicy nauczą się podstaw zarządzania czasem, dynamicznego działania, sprawnego podejmowania decyzji, budowania zespołu i delegowania zadań – umiejętności wysoce pożądanych w społeczeństwie obywatelskim. 

Projekt uzyskał dofinansowanie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w ramach otwartego konkursu ofert na zadania z dziedziny edukacji obywatelskiej.

Zgłoszenia uczniów przyjmowane są do 26.06.2015r. w sekretariacie szkoły.

Uwaga konkurs !

Napisała Opublikowano w: Komunikaty

KONKURS PRZYRODNICZY

„OGRÓD SZKOLNY MOICH MARZEŃ”

 

Cele konkursu:

 • kształtowanie odpowiedzialności za najbliższe otoczenie,
 • zapewnienie możliwości prowadzenia terenowych zajęć edukacyjnych,
 • rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych,
 • budzenie wrażliwości na piękno przyrody.

Regulamin konkursu:

 • Przedmiotem konkursu jest wykonanie projektu ogrodu szkolnego z umieszczeniem w nim „zielonej klasy”. Wykonując projekt należy uwzględnić w nim już istniejące elementy terenu (zadrzewienie). Rabaty z następującymi grupami roślin: zioła, zboża, krzewinki (np. wrzosy, borówki), warzywa, rośliny cebulowe, krzewy owocowe usytuowane powinny być w dużych prostokątnych donicach. Do zagospodarowania jest teren między budynkiem świetlicy szkolnej i biblioteki a ogrodzeniem od strony gimnazjum oraz fragment boiska po przeciwnej stronie, gdzie obecnie znajdują się ławeczki. W tej części mogą znaleźć się ozdobne elementy kwiatowe (np. róże).
 • Projekt ogrodu szkolnego powinien być wykonany ręcznie lub komputerowo na arkuszu papieru A4 lub A3. Projekt w dowolnej technice (np. ołówek, kredka, farba itd.) lub dowolnym programie (np. Paint) należy uzupełnić opisem. Dodatkowym atutem będzie podanie gatunków roślin, które znajdą się w poszczególnych częściach ogrodu oraz nazwy dla tworzonego obiektu. Projekt powinien uwzględniać wszystkie elementy architektury ogrodowej (alejki, ławeczki, altany, plansze dydaktyczne itp.). Nic nie ogranicza wyobraźni projektanta, liczy się pomysł i fantazja.
 • W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas III – VI Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Borui Kościelnej oraz ich rodzice.
 • Termin składania prac w sekretariacie: 30.05.2015r.
 • Praca powinna być na odwrocie podpisana imieniem i nazwiskiem ucznia oraz klasą.
 • Termin rozstrzygnięcia konkursu 15 czerwca 2015r.
 • Najlepsze prace zostaną nagrodzone i staną się inspiracją dla rzeczywistego projektu ogrodu szkolnego i „zielonej klasy”, który jest w fazie przygotowań.

Życzenia

Napisała Opublikowano w: Komunikaty

Kochani niechaj magiczna noc Wigilijnego Wieczoru,
Przyniesie Wszystkim spokój i radość.
Niech każda chwila Świąt Bożego Narodzenia,
Żyje własnym pięknem.
A Nowy Rok 2015 obdaruje Nas wszystkich,
Pomyślnością i szczęściem.

Dyrektor szkoły: M. Chmielewska

ZDJĘCIA

Napisał Opublikowano w: Komunikaty

Dnia 11 grudnia 2014r. od godz. 8.00 (w czwartek) będą wykonywane w naszej szkole zdjęcia klasowe, grupowe, koleżeńskie, indywidualne oraz legitymacyjne. Uczniowie zainteresowani proszeni są o zgłaszanie się do wychowawców.

Ciepła herbata

Napisała Opublikowano w: Komunikaty

Uwaga uczniowie od pierwszego listopada będzie można wypić na dużej przerwie w świetlicy szkolnej

ciepłą herbatę. Opłata miesięczna za herbatę wynosi 3 zł. Pieniądze zbiera p. E. Skotarczyk.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015

8.10 - Msza święta

9.00 - Powitanie uczniów w szkole, spotkanie z p. Dyrektor oraz wychowawcami w klasach.

 

Dowozy na przystankach

Chojniki  godz. 7.20

Grubsko  godz. 7.25

Szarki  godz. 7.25

Boruja Nowa i Cicha Góra - bez zmian

 

Odwozy we wszystkich kierunkach o godz. 10.00

Podręczniki i ćwiczenia dla pierwszoklasistów w roku szkolnym 2014/15 są bezpłatne.

Szczegółowe informacje w zakładce dokumenty, w dokumencie "Wyprawka pierwszoklasisty".

Wyprawka szkolna

Napisała Opublikowano w: Komunikaty

WYPRAWKA SZKOLNA 2014

W roku szkolnym 2014/2015 z „Wyprawki szkolnej” zostali wyłączeni pierwszoklasiści szkół podstawowych, którzy 1 września otrzymają rządowy podręcznik.

I. Dofinansowanie zakupu podręczników będzie udzielane uczniom:

1. rozpoczynającym w roku szkolnym 2014/2015 naukę w klasach II-III i VI szkoły podstawowej, pochodzącym z rodzin, w których miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 539 zł netto wzór wniosku w zakładce dokumenty

2. uczniom wymienionym w pkt 1 niespełniającym kryterium dochodowego wzór wniosku w zakładce dokumenty, pochodzącym z rodzin, w których występuje:

- ubóstwo; sieroctwo; bezdomność; bezrobocie; niepełnosprawność; długotrwała lub ciężka choroba; przemoc w rodzinie; potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi; potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności; bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych; trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą; trudność w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego; alkoholizm lub narkomania; zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa;

3. bez względu na dochód uczniom szkoły podstawowej i gimnazjum: słabowidzącym; niesłyszącym; słabosłyszącym; z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim; z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym;z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją; z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera; z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej; posiadającym orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wzór wniosku w zakładce dokumenty.

4. W przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych ( są to w szczególności: książki pomocnicze, karty pracy, ćwiczenia rewalidacyjne oraz opracowania wykorzystywane w edukacji przedszkolnej, które są wykorzystywane przez nauczycieli w procesie kształcenia tych uczniów).

II. WYSOKOŚĆ dofinansowania będzie wynosić:

1. dla uczniów klasy II lub III szkoły podstawowej, niepełnosprawnych z klasy II lub III szkoły podstawowej, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym klas IV-VI szkoły podstawowej lub gimnazjum,

do kwoty 225 zł

2) dla uczniów - klasy VI szkoły podstawowej; niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym) klas IV-VI szkoły podstawowej

do kwoty 325 zł

III. Tryb postępowania w sprawie udzielenia pomocy:

Rodzice ucznia (prawni opiekunowie, rodzice zastępczy), a także nauczyciel, pracownik socjalny lub inna osoba, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych, składają wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w terminie do dnia 4 września 2014 r. do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2014/2015.

Do wniosku należy dołączyć:

- w przypadku ubiegania się o pomoc ze względu na niski dochód, zaświadczenie o wysokości dochodów, w uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – oświadczenie o wysokości dochodów,

- w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego można przedłożyć, zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów, zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego,

- w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia niepełnosprawnego do wniosku, zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów, należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną

- w przypadku osób ubiegających się o pomoc nie ze względu na niski dochód, ale ze względu na okoliczności wymienione wyżej, zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – należy dołączyć uzasadnienie.

Dyrektor szkoły, po analizie wniosków, podejmuje decyzję w sprawie przyznania pomocy i w terminie do …………………………… zwraca rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym) koszty indywidualnie zakupionych podręczników po przedłożeniu dowodów zakupów takich jak:

- faktura VAT lub rachunek wystawiony imiennie na ucznia, rodzica, prawnego opiekuna lub rodzica zastępczego, paragon, lub oświadczenie o zakupie podręczników wraz z informacją o rozliczeniu wydatków tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna” wzór oświadczeni w zakładce dokumenty.

 

Spotkanie Rady Rodziców

Napisała Opublikowano w: Komunikaty

Przewodnicząca Rady Rodziców oraz Dyrektor Szkoły serdecznie zapraszają

wszystkich członków Rady Rodziców na spotkanie, które odbędzie się w dniu konsultacji tj. 

dnia 9.04.2014r o godzinie 16:00 w świetlicy szkolnej. Spotkanie dotyczyć będzie  spraw

bieżących i organizacji nowego roku szkolnego.

Bieg z Motylem

Napisała Opublikowano w: Komunikaty

Dnia 13.04.2014r. w Borui Kościelnej odbędzie się pierwszy Bieg z Motylem.

W biegu uczestniczyć mogą dorośli, młodzież i dzieci. Rozpoczęcie biegu o godzinie10:00.

Dorośli rozpoczynają bieg przy Gimnazjum a młodzież i dzieci przy Szkole Podstawowej.

 

Dzień otwarty

Napisała Opublikowano w: Komunikaty

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Borui Kościelnej

Serdecznie zaprasza rodziców przyszłych uczniów naszej szkoły

na  DZIEŃ OTWARTY 27 marca  2014r. o godzinie 17:00.

Spotkanie w świetlicy szkolnej.

 

 

 

 

Uwaga rodzice !

Zmienia się termin konsultacji z 11 marca 2014r na 17 marca 2014r.

ze względu na  odbywające się w szkole rekolekcje.

Szanowni  rodzice rozpoczęły się zapisy do klasy pierwszej dla dzieci  urodzonych w 2008r i 2009r. Zapisy trwają. od 15.02.2015r. do 25.03. 2015r.(prosimy o przyniesienie odpisu aktu urodzenia dziecka) .Zapisy do odziału przedszkolnego trwaja od 23.02.2015r do 13.03.2015r..Zapraszamy rodziców /prawnych opiekunów do składania kart zgłoszeń lub wniosków w sekretariacie szkoły.  Zasady rekrutacji oraz karty zgłoszeń  i wnioski  do pobrania w zakładce dokumenty.

Ferie zimowe

Napisała Opublikowano w: Komunikaty

Uwaga uczniowie !

Podczas  ferii zimowych na terenie szkoły organizowane są  zajęcia

rekreacyjno- sportowe oraz komputerowe, w godz.od 9:00- 12:00.

Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy.

Koncert muzyczny odbędzie się dnia 22 stycznia 2014r. o godz 11.50 w sali gimnastycznej.

Cena: 3,50 zł

Wszystkich uczniów serdecznie zapraszamy!

Życzenia Świąteczne

Napisała Opublikowano w: Komunikaty

Świąt wypełnionych radością i miłością,
niosących spokój i odpoczynek.
Nowego Roku spełniającego wszelkie marzenia,
pełnego optymizmu, wiary,
szczęścia i powodzenia.

Życzy  Dyrektor Szkoły M. Chmielewska

Dyrektor Szkoły ogłasza konkurs na najładniejszy stroik świąteczny. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich uczniów naszej szkoły. Stroiki powinny być estetyczne i nawiązywać do tradycji Świąt Bożego Narodzenia. Zakończenie konkursu 17.12.2013r. Wykonane stroiki należy przekazywać wychowawcom klas. Przwidziano po 3 nagrody w 2 kategoriach tj. klasy 0-3 i klasy 4-6. Nagrody zostaną wręczone 20.12. 2013r. na spotkaniu "Wigilijnym". Najładniejsze prace będą  wystawione 17.12.2013r  dla rodziców podczas konsultacji.

 

 

 

 

Zebranie Rady Rodziców

Napisała Opublikowano w: Komunikaty

Przewodnicząca Rady Rodziców  informuje że, 17 grudnia o godzinie 16:00 w sali nr 1 odbędzie się zebranie Rady Rodziców.Tematyka bieżąca oraz sprawozdanie finansowe za rok 2013.

ŻYWA LEKCJA HISTORII

Napisał Opublikowano w: Komunikaty

UWAGA!

         Dnia 10 grudnia 2013r. na 5 godzinie lekcyjnej dla klas IV – VI odbędzie się spotkanie - Żywa lekcja historii pt: „Demokracja szlachecka”.

Koszt: 5 zł od osoby.

UWAGA!!!

Ogłaszam konkurs dla uczniów klas VI na prezentację multimedialną

pt „Julian Tuwim i jego twórczość

Termin oddawania prac : do 30 listopada 2013 r.

Wszystkich zainteresowanych zachęcam do udziału w konkursie i wierzę, że są w naszej szkole uczniowie , którzy zechcą poznać postać tego pisarza.

Wszelkich podpowiedzi i wskazówek udziela pani Beata Ciesielska.

 

UWAGA!!!

Ogłaszam konkurs plastyczny dla uczniów klas I – VI

pt. „ Twórczość Juliana Tuwima w pracach plastycznych

Technika prac : dowolna, format A4 .

Termin składania prac: do 30 listopada 2013 r.

Prace przyjmuje pani Beata Ciesielska.

GMINNA SZKÓŁKA PIŁARSKA

Napisał Opublikowano w: Komunikaty

Spotkanie organizacyjne w sprawie Gminnej Szkółki Piłkarskiej odbędzie się w dniu 20 listopada 2013r. o godz. 18.00 w Szkole Podstawowej w Borui Kościelnej w sali gimnastycznej.

HERBATA

Napisał Opublikowano w: Komunikaty

Od 15 listopada 2013r. uczniowie będą mogli na długiej przerwie pić herbatę.

Odpłatność:

- za listopad 2013r. – 1,50 zł.

- za grudzień 2013r. – 3,00 zł.

- za styczeń – marzec 2014r. po 3,00 zł.

Pieniądze zbiera p. E. Skotarczyk i p. K. Wojciechowska

KONKURS Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Napisał Opublikowano w: Komunikaty

UWAGA!!!

Ogłaszam konkurs na najciekawszy lampion na Halloween dla klas I-VI. Technika wykonania pracy jest dowolna. Lampiony należy przynosić do szkoły do dnia 28.10.2013. Następnego dnia uczniowie zabierają wszystkie prace do domu tak aby stanowiły piękną ozdobę w halloween'owy wieczór. Najładniejsze prace zostaną nagrodzone. Lampiony oddajemy u p. Anny Bieleckiej.

Zapraszam do udziału w konkursie!

KONKURS

Napisał Opublikowano w: Komunikaty

Uwaga!!!

Zarząd Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej ogłasza Ogólnopolski Konkurs Plastyczny pt. „ Zapobiegaj pożarom”. Przedmiotem konkursu są prace wykonane w dowolnej technice artystycznej np. malarstwie, rysunku, grafice, tkactwie, rzeżbie itp.

Format pracy: dowolny.

Uczniów klas IV- VI , którzy chcą wziąć udział w wyżej wymienionym konkursie serdecznie zachęcam do skorzystania z tej propozycji. Wierzę, że są uczniowie, którzy posiadają ciekawe pomysły i będą chcieli pokazać swoje umiejętności plastyczne.

Prace proszę składać do dnia 29 października u pani Beaty Ciesielskiej.

"MIĘDZY NAMI KOBIETKAMI"

Napisał Opublikowano w: Komunikaty

15.10.2013 na 5 lekcji odbędzie sie spotkanie z uczennicami klas VI z cyklu "Między nami kobietkami".

Dzieci dla Ziemi

Napisał Opublikowano w: Komunikaty

Uwaga!!!

Dnia 28 października w godzinach od 8.00 do 10.00 w naszej szkole odbędzie się zbiórka odzieży używanej, butów, pasków, zasłon i innych materiałów tekstylnych. Celem zbiórki jest pozyskanie dodatkowych funduszy na pomoce dydaktyczne. 

Zapraszamy do udziału w akcji.

Ubezpieczenie

Napisała Opublikowano w: Komunikaty

Dnia 23.09.2013r na zebraniu Rady Rodziców wybrano ubezpieczyciela i wysokość składki NW dla uczniów naszej szkoły.

Wybrano zakład ubezpieczeń SKOK, a wysokość składki wynośi 57zł ( Ubezpieczenie + e-dziennik) dla uczniów klas1-6.

Dla dzieci oddziałów przedszkolnych ubezpieczenie wynosi 38,50 zł. Opłatę należy uiścić do 20.10.2013r.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2013/14 odbędzie się 2.09.2013r. o godzinie 9:00 w Szkole Podstawowej w Borui Kościelnej.

Msza św. o godzinie 8:10 w kościele w Borui Kościelnej. Dowóz dzieci na godzinę 8:00 ( tak jak w roku szkolnym).

Odwozy o godzinie 10:15.

Podręczniki szkolne

Napisała Opublikowano w: Komunikaty

Uwaga uczniowie w folderze dokumenty  opublikowany został zestaw podręczników szkołnych na rok szkolny 2013/2014

Życzenia Wielkanocne

Napisała Opublikowano w: Komunikaty

Pracownikom szkoły i  całej  spleczności  uczniowskiej,
z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych
składam najserdeczniejsze życzenia:
dużo zdrowia, radości, smacznego jajka,
niespodzianek od zająca oraz mnóstwo wiosennego
słońca .

                    M. Chmielewska

Świetlica szkolna serdecznie zaprasza uczniów klas III - V do udziału w konkursie plastycznym  WIOSENNE ORIGAMI.Prace powinny być wykonane w formacie A3.Technika-origami płaskie.Termin składania prac do 5 kwietnia 2013r. u pani Beaty Rau-Moćko.

Koncert profilaktyczny

Napisała Opublikowano w: Komunikaty

 Dnia 15 marca o godz. 8:10 odbędzie się koncert profilaktyczny dla uczniów klas 4-6.

Koncert jest bezpłatny. Wszystkich serdecznie zapraszamy.

 

W okresie od 1 marca do 10 kwietnia 2013 roku trwają zapisy dzieci 6 letnich do oddziału przedszkolnego

przy Szkole Podstawowej w Borui Kościelnej. Kartę zgłoszenia  dziecka do przedszkola  można pobrać w

sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej szkoły www.spbk.pl w zakładce" Dla rodziców"  pod  "rekrutacja" .

Od 1 marca rozpoczynają się także zapisy do klas pierwszych.Wnioski  do pobrania jak wyżej.

Pełną dokumentacje prosimy składać w sekretariacie szkoły.

Ferie zimowe

Napisała Opublikowano w: Komunikaty

W szkole podczas ferii zimowych codziennie w godzinach od 10:00 - 13:00 odbywać się będą zajęcia rekracyjno-sportowe.

Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy.

Życzenia

Napisała Opublikowano w: Komunikaty

Najszczersze życzenia.

Pięknych i radosnych nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia,

Świąt spędzonych w rodzinnej atmosferze,

Abyście znaleźli dużo kolorowych prezentów pod zieloną choinką,

Świąt które, dadzą wam trochę radości i odpoczynku,

A co najważniejsze nadzieje na Nowy Rok,

Aby był dużo lepszy od obecnego.

                        M. Chmielewska

Koło teatralne ARLEKIN

zaprasza

rodziców, dziadków i wszystkich przyjaciół szkoły

na przedstawienie świąteczne i wspólne kolędowanie.

Przedstawienie odbędzie się 13 grudnia o 16.00

w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej

w Borui Kościelnej.

Zapraszamy

Organizatorzy

UWAGA!!!


Miło mi poinformować wszystkich uczniów, pracowników naszej szkoły i rodziców, że dzieci z zerówki brały udział w konkursie plastycznym pt.:

  Każdy z nas wie, jak z Pastusiami o ząbki dbać swe”,

ogłoszonym na stronie internetowej www.akademia-aquafresh.pl .

     Komisja, postępując zgodnie z regulaminem konkursu wybrała jedną pracę, która została przesłana drogą elektroniczną na w.w. stronę internetową. W terminie od 3 grudnia br. godz. 16:30 do 17 grudnia br. do godz. 10:00 na prace zamieszczone na stronie internetowej umieszczonej na domenie www.akademia-aquafresh.pl głosować będą internauci za pośrednictwem przycisku „Oddaj głos”. Możliwe będzie oddanie maksymalnie 1 głosu w ciągu doby. Kryterium ograniczenia głosowania do 1 głosu jest jeden adres IP oraz jeden adres e-mail. Zasady głosowania zostały opisane w punkcie IX regulaminu. Treść regulaminu dostępna na stronie internetowej.                                                                                                                    Wyniki Konkursu opublikowane zostaną na stronie internetowej umieszczonej na domenie www.akademia-aquafresh.pl, w zakładce Konkurs dla Przedszkoli w dniu 19 grudnia 2012 r. o godzinie 12.00.

Gorąco zachęcam wszystkich do oddawania codziennie jednego głosu!!!

Jak głosować:

1.     Wejdź na stronę www.akademia-aquafresh.pl

2.     Wybierz zakładkę konkurs dla przedszkoli

3.     Wybierz ikonkę galeria konkursowa

4.     Wpisz nazwę miejscowości – Boruja Kościelna

5.     Oddaj głos

6.     Potwierdź głos klikając link na swojej stronie meilowej

                                                                                              Dziękuję, Hanna Preisler

                                                                                                                                                                                                                                                

 

Wszystkich uczniów z klas IV-VI zapraszam do wzięcia udziału w szkolnym konkursie matematycznym.

Hasło tegorocznego konkursu to CZAS I KALENDARZ.

Zgłoszenia do 30 listopada u p. Izabelli Maciejewskiej.

Termin konkursu: 4 grudnia (wtorek), godz. 13.40, w sali 32.

Zapraszam!

KANGUR MATEMATYCZNY

Napisał Opublikowano w: Komunikaty

UWAGA uczniowie klas II-VI!

Lubisz matematykę?! To zapisz się do konkursu matematycznego KANGUR, który odbędzie się 21.03.2013.

Zgłoszenia przyjmuje p. Izabella Maciejewska wraz z wpłatą 4zł od osoby. Zapisy trwają do 13.12.2012.

Zapraszam!

 

 

                                    

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Borui Kościelnej ogłasza konkurs dla klas I- VI.

Boże Narodzenie i czas przygotowań do świąt to najpiękniejszy okres w całym roku. W tym czasie, szczególnie przed laty, zarówno dorośli jak i dzieci z wielką radością wykonywali ozdoby świąteczne, stroiki, łańcuchy na choinkę, figurki aniołków, szopki. Drodzy uczniowie dla przypomnienia Wam i zachęcenia Was do czerpania z bogatych rodzimych tradycji ogłaszam konkurs na wykonanie najpiękniejszej pracy plastycznej związanej tematycznie z Bożym Narodzeniem. Mogą w nim wziąć udział wszyscy uczniowie , prace można wykonać dowolną techniką.

 ZASADY KONKURSU:

 1. W konkursie mogą brać udział wszyscy uczniowie szkoły,

2. Wykonane prace do wyboru ozdoby świąteczne, stroiki, łańcuchy na    

   choinkę, figurki aniołków, szopki itp. powinny być estetyczne związane z        

     nadchodzącymi świętami Bożego Narodzenia.

Prace należy składać u p. Beaty Rau Moćko do 11.12.2012r.

Komisja oceniająca: p.B. Ciesielska, p. B. Rau Moćko, p. M. Chmielewska

3. Rozstrzygnięcie konkursu 12 grudnia 2012 r.

       4. Nagrodzone zostaną : 3 wybrane prace z klas 1-3    

            oraz 3 prace z klas 4-6 .

NAGRODA – dyplom oraz książka .

Cele konkursu:

*Przybliżanie uczniom tradycji Świąt Bożego Narodzenia.

* Zachęcanie dzieci do tworzenia ciekawych form plastycznych  

   związanych z daną tematyką.

* Wyrabianie u uczniów poczucia życzliwości, serdeczności.

* Rozwijanie u uczniów zdolności plastycznych i poczucia estetyki.

"Uczeń z pasją"

Napisał Opublikowano w: Komunikaty

W szkole, od listopada 2012r. do maja 2013r., trwać będzie akcja pt.Uczniowie z pasją”. Wszystkich chętnych zapraszam do prezentowania swoich zainteresowań szerszej społeczności uczniowskiej. Propozycje i pomysły proszę zgłaszać u pani Beaty Ciesielskiej.

Akcja PCK

Napisał Opublikowano w: Komunikaty

Ogłoszenie!

16 października obchodzony jest Dzień Walki z Głodem. Dlatego szkolne koło PCK postanowiło wesprzeć tę ogólnopolską kampanię i wspomóc w dożywianiu najuboższych.

Na terenie naszej szkoły w dniach od 22.10. do 29. 10.2012r. przeprowadzona będzie zbiórka pod hasłem „ WRZUĆ ZŁOTÓWKĘ NA GROCHÓWKĘ”  Celem tej akcji jest wdrażanie naszych podopiecznych do niesienia pomocy potrzebującym, zauważania ich wokół siebie i odpowiadania na różne apele.

Konkurs z okazji Halloween

Napisał Opublikowano w: Komunikaty

Zapraszam uczniów klas I-III do udziału w szkolnym konkursie na najciekawszą maskę na Halloween. Forma wykonania pracy jest dowolna. Maski oddajemy do dnia 30.10.2012 u organizatora konkursu, pani Anny Bieleckiej.

Serdecznie zapraszam do udziału!!

"MIĘDZY NAMI KOBIETKAMI"

Napisał Opublikowano w: Komunikaty

Dnia 14 listopada 2012r o godz. 10.55 (4 lekcja) dla uczennic klas 6

odbędzie się spotkanie nt. "MIĘDZY NAMI KOBIETKAMI".

Konkurs dla klas 1- 3

Napisała Opublikowano w: Komunikaty

  Serdecznie zapraszamy uczniów klas 1 - 3 do udziału w ogólnopolskim

konkursie plastycznym  "Kwiaty dla Babci i Dziadka".

     Prace powinny być wykonane w formacie A-3. Technika wykonania prac dowolna

o płaskim podłożu. Termin składania prac do 16 listopada 2012r. u wychowawców klas.

konkurs plastyczny

Napisała Opublikowano w: Komunikaty

  Zapraszamy uczniów klas 1 – 3 do udziału w konkursie plastycznym pt. „Piją dzieci mleczko”.

Prace plastyczne powinny być wykonane w formacie a-3, techniką dowolną.

Termin składania prac do 24 października 2012r. u wychowawców klas.

Herbata

Napisała Opublikowano w: Komunikaty

Od 1.11.2012r. w szkole podczas dużej przerwy będzie można wypić ciepłą herbatę.

Pieniądze na herbatę można wpłacać w kuchni u Pani Ewy Skotarczyk.

opłata na miesiąc 3 zł.

Wyjazd do teatru

Napisał Opublikowano w: Komunikaty

Dnia 18 grudnia odbędzie się wyjazd do Teatru Muzycznego w Poznaniu

na spektakl BIESIADA WIGILIJNA W ŚWIĄTECZNEJ GOSPODZIE.

Koszt wyjazdu 55zł, zapisy u p.Izabelli Maciejewskiej.

Ilość miejsc ograniczona.

 

 

Koncert muzyczny

Napisała Opublikowano w: Komunikaty

Dnia 11.10.2012r. zapraszamy na koncert muzyczny pt. Poezja śpiewana .Koncert odbędzie się o godzinie 12:45 w sali gimnastycznej, cena biletu 3,50zł

Profilaktyka

Napisała Opublikowano w: Komunikaty

Dnia 10.10.2012r. o godzinie 8:10 odbędzie się koncert profilaktyczy dla uczniów klas 3-6.

Rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się w szkole dnia 3 września 2012r o godz. 10.00.

Msza święta w kościele w Borui Kościelnej 3 września 2012r o godz. 9.00.

Dowozy w dniu 3 września 2012r - godz. 8.00 przy przystankach, odwozy o godz. 11.00 we wszystkich kierunkach.