Login

Zaloguj się na konto

Użytkownik *
Hasło *
Pamiętaj mnie

O szkole

Profil Szkoły

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Borui Kościelnej znajduje się  w centrum wsi Boruja Kościelna, położonej w gminie i powiecie Nowy Tomyśl w województwie wielkopolskim. 

Szkoła nasza jest nowoczesną placówką, posiadającą  przedszkole, place zabaw, dwie  sale komputerowe, salę gimnastyczną, boiska sportowe, dobrze wyposażone klasopracownie i pokoje do zajęć rewalidacyjnych.

Do terenu szkoły przylega równiez boisko miejscowego klubu sportowego.
Budynek główny posiada dwie kondygnacje: parter i piętro

Obecnie w naszej szkole uczy się ponad czterystu uczniów w 23 oddziałach w tym 6 oddziałów to oddziały przedszkolnw.

 

Do szkoły uczęszczają uczniowie z terenu Borui Kościelnej oraz przyległych miejscowości: Grubska, Szarek, Nowej Borui, Cichej Góry i Kuźnicy Zbąskiej.

 

Jesteśmy szkołą, która

 

 • realizuje szeroki zakres działań pedagogicznych zmierzających do wszechstronnego rozwoju ucznia;
 • ma wielu twórczo pracujacych nauczycieli, tworzacych własne programy kształcenia dla poszczególnych przedmiotów czy kół zainteresowań;
 • organizuje seminaria dla nauczycieli w celu dzielenia się wiedzą i swoimi doświadczeniami;
 • ma wysoce wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, posiadającą kwalifikacje do nauczania dwóch lub trzech przedmiotów;
 • przekazuje wiedzę i umiejętności, które pozwalają uczniom sprostać wyzwaniom kolejnego etapu kształcenia – na poziomie gimnazjum;
 • poszukuje mocnych stron ucznia i wzmacnia je;
 •  tworzy warunki i pomagam każdemu uczniowi odkryć oraz rozwijać swoje talenty;
 • wdraża w proces pedagogiczny nowe rozwiązania organizacyjne i przedsięwzięcia edukacyjne;
 • wychowuje człowieka wrażliwego, otwartego na krzywdę innych i tolerancyjnego w stosunku do innych wyznań i kultur;
 • aktywnie współpracuje na zasadach partnerstwa z rodzicami, instytucjami, władzami dzielnicy oraz społecznością lokalną

 

Naszym uczniom proponujemy:

 • fachową opiekę ze strony różnych specjalistów nie tylko w określonej dziedzinie nauczania, ale także ze strony logopedy, pedagoga szkoły, psychologa, higienistki szkolnej i bibliotekarza;
 • atrakcyjną ofertę edukacyjną , m.in. mozliwość nauki w naszej szkole od klasy "0", 
 • naukę dwóch języków obcych j. angielski  w klasach 1-6 i j. niemiecki od klasy 4.
 • rozwijanie swoich uzdolnień w kołach zainteresowań, np.: matematycznym, redakcyjnym, przyrodniczym, tanecznym, muzycznym, informatycznym, regionalnym itp.;
 • mozliwość rozwijania swoich uzdolnień sportowych w prężnie działajacym Uczniowskim Klubie Sportowym;
 • dodatkową pomoc uczniom mających trudności w nauce;


Co nas wyróżnia:

 • naszej szkole od kilku lat funkcjonują klasy integracyjne, które osiągają dobre wyniki w nauczaniu i wychowaniu; znaczące osiągnięcia uczniów specjalnej troski zadowalają rodziców i utwierdzają nas w kontynuacji tej formy kształcenia;
 • od 2002 roku przy szkole w oddzielnym pomieszczeniu funkcjonuje świetlica profilaktyczna; dzieci uczęszczające na świetlicę, w godzinach popołudniowych mogą pod okiem specjalistów mile spędzić czas, odrobić zadania domowe a w razie potrzeby, w sytuacjach problemowych otrzymują wsparcie; 
 • w ciągu całego roku szkolnego uczniowie i nauczyciele opracowują wiele ciekawych projektów edukacyjnych związanych z ekologią, zdrowym stylem życia,regionem itp.
 • dla dzieci niepełnosprawnych corocznie organizujemy powiatowe spotkania integracyjne , których celem jest przybliżenie dzieciom naturalnego środowiska, zachęcanie ich do wspólnej zabawy i kształtowanie aktywnych postaw; 
 • uczniowie naszej szkoły włączają się corocznie w akcje charytatywne : "Góra grosza", "Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy", "I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem", uwrażliwiajace ich na potrzeby i problemy innych ludzi.

 

 

 • IMG_7187
 • IMG_7188
 • IMG_7189
 • IMG_7190
 • IMG_7191
 • IMG_7192
 • IMG_7193
 • IMG_7194
 • IMG_7195
 • IMG_7196
 • IMG_7197
 • IMG_7198

Simple Image Gallery Extended

Więcej w tej kategorii: « Kontakt Świetlica »