Login

Zaloguj się na konto

Użytkownik *
Hasło *
Pamiętaj mnie

Posiłki

Opublikowano w: Dla rodziców

 Rok szkolny 2020/21

OBIADY !

Uczniowie naszej szkoły mogą korzystać z obiadów.       

Cena obiadu 7,45 zł                                                              

Opłaty za obiad szkolny należy dokonywać na indywidualny numer konta do 25 dnia każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc, którego opłaty dotyczą. Wpłaty, które wpłyną na rachunek bankowy po ustalonym terminie będą podlegały zwrotowi na wskazany w zgłoszeniu rachunek bankowy. Zapisy na obiady odbywają się na podstawie karty zgłoszenia. Karty zgłoszeń na obiady można pobrać u intendenta szkoły lub ze strony szkoły. Załącznik nr 1 do regulaminu stołówki. Osoba zgłoszona otrzymuje indywidualnego numer konta.                                                                                           Intendentka szkoły do 10 dnia każdego miesiąca poda do wiadomości ogólnej ilość dni i kwotę jaką trzeba wpłacić na konto szkoły za obiady na dany miesiąc. Informacja będzie umieszczana w e- Dzienniku i na tablicy informacyjnej  i w budynku przedszkola.Opłaty za obiad szkolny należy wpłacać na indywidualny numer konta ucznia, który przekaże indendentka szkoły. Bardzo prosimy o przelewanie na konto dokładnie takich kwot jakie podajemy, gdyż nadpłaty muszą być zwracane na Państwa konto a to wymaga dodatkowej i niepotrzebnej pracy ze strony księgowości Gminy Nowy Tomyśl.


W tytule przelewu należy podać: imię i nazwisko dziecka, klasę ,kwotę za obiad oraz za jaki miesiąc wpłata.

Przykład :

Jacek Nowak / klasa 5a /                   50 zł obiad szkolny/ styczeń

 W miesiącu wrześniu obiady będą wydawane od 14.09.2020r. W tym miesiącu wyjątkowo Intendent przyjmuje zgłoszenia i wydaje karty do piątku 11.09.2020r.  Do tego dnia tj. 11.09.2020  do godz. 10:00  należy dokonać wpłat w celu zamówienia obiadów.

Opłata za  wrzesień 2020r. 13 dni x 7,45 zł= 96,85 zł

 W przypadku nieobecności, koszt posiłku nie podlega zwrotowi. Istnieje możliwość odbioru obiadu przez innych członków rodziny. ze względu na COVID -19 tylko po zgłoszeniu telefonicznym intendentce i odbiorze obiadu przy drzwiach przedszkola. Prosimy nie wchodzić na teren przedszkola.

W szkole jest możliwość korzystania z obiadów bezpłatnych, refundowanych przez Ośrodek Opieki Społecznej. Rodzice korzystający z pomocy OPS-u powinni złożyć odpowiednie wnioski o taką pomoc do OPS  w Nowym Tomyślu. 

 

Ciepła herbata ! - ze względu na COVID- 19  herbata nie będzie wydawana!

W okresie jesienno zimowym dzieci będą mogły wypić na terenie szkoły od 15 października 2018r. ciepłą herbatę.

Herbata będzie podawana w świetlicy szkolnej na 15 minutowej przerwie. Pieniądze na herbatę zbiera p. Lucyna Wierzbicka

Opłata na herbatę  -  2 zł na miesiąc

 

OWOCE W SZKOLE !

Dzieci w klasach 1-5 korzystają z programu OWOCE W SZKOLE . Dwa razy w tygodniu otrzymują  świeży owoc lub warzywo.

MLEKO W SZKOLE !

Program "Mleko w Szkole" kierowany jest do uczniów klas 1-5. Dzieci 3 razy w tygodniu piją mleko lub przetwory mleczne. Mleko lub przetwory mleczne są bezpłatne.