Login

Zaloguj się na konto

Użytkownik *
Hasło *
Pamiętaj mnie

Europejski Dzień Języków

Napisał  Opublikowano w: Wydarzenia
W ramach  obchodów  do 800 milionów Europejczyków z 47 państw, które w Radzie Europy reprezentowane są przez swoich  przedstawicieli,  kierowany jest apel o podejmowanie nauki większej liczby języków  i to niezależnie od wieku uczących się oraz formy kształcenia – szkolnej czy pozaszkolnej. Rada Europy w przekonaniu, że różnorodność językowa stanowi narzędzie, dzięki któremu możliwe jest osiągnięcie większego wzajemnego zrozumienia pomiędzy poszczególnymi kulturami, oraz  że różnorodność językowa stanowi kluczowy czynnik  bogatego dziedzictwa kulturowego naszego kontynentu, podejmuje starania mające na celu promowanie wielojęzyczności na terenie całej Europy.
Europejski Dzień Języków obchodzony jest 26 września każdego roku od 2001 r. z inicjatywy Rady Europy i we współpracy z Komisją Europejską.

(Źródło: https://edl.ecml.at/Home/tabid/1455/language/pl-PL/Default.aspx )

W naszej szkole również świętowaliśmy Europejski Dzień Języków. Z tej okazji ogłoszono konkurs na ciekawe hasło lub wierszyk zachęcający do nauki języków obcych. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem ze strony uczniów a organizatorami były p.Anna Bielecka i p.Kinga Spieczyńska.