Login

Zaloguj się na konto

Użytkownik *
Hasło *
Pamiętaj mnie
Mirosława Chmielewska

Mirosława Chmielewska

INFORMACJA DLA UCZNIA i RODZICA
Minister Edukacji Narodowej zdecydował o podjęciu działań profilaktycznych, zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa wśród dzieci i młodzieży i ograniczeniu – w terminie do 10 kwietnia 2020 r. – działalności jednostek systemu oświaty.
1. W celu zorganizowania procesu dydaktycznego w okresie od 25 marca do 10 kwietnia 2020 r. zadania szkoły będą realizowane przy użyciu metod i technik kształcenia
na odległość, z wykorzystaniem narzędzi informatycznych.
2. Każdy uczeń zobowiązany jest do realizacji zajęć z poszczególnych przedmiotów
w systemie zdalnym.
3. Komunikacja z uczniami i rodzicami odbywać się będzie za pomocą e-dziennika,
a w razie konieczności telefonicznie, nauczyciel dla poprawienia komunikacji może sam określić sposób komunikowania się z rodzicami.
4. W nauczaniu wykorzystana będzie głównie komunikacja przy pomocy e-dziennika Librus, oraz poprzez pocztę elektroniczną, telefony.
5. Na zajęciach wykorzystywane będą materiały przygotowywane przez nauczycieli, materiały rekomendowane przez MEN na stronach www.epodręczniki, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, materiałów prezentowanych w publicznej telewizji i radiofonii.
6. Przygotowane przez nauczyciela materiały będą zawierać kolejne treści z podstawy programowej oraz będą:
a) zgodne z zatwierdzonym rozkładem materiału i planem lekcji,
b) dostosowane do możliwości uczniów z uwzględnieniem różnych potrzeb edukacyjnych, w tym niepełnosprawności,
c) przygotowane z zastosowaniem oprogramowania ogólnodostępnego (darmowego)
7. Zdalne ocenianie wiedzy i umiejętności będzie się odbywać na podstawie uzgodnionych z nauczycielem form.
8. Oceny będą zapisywane i udostępniane dla uczniów oraz rodziców w e-dzienniku.

Zapraszamy Państwa do współpracy, zapoznawania się z informacjami zamieszczanymi na stronie szkoły i w dzienniku elektronicznym oraz do wspierania dzieci w systematycznej nauce.

Uwaga rodzice!

Opublikowano w: Komunikaty

Szanowni Państwo mając na uwadze zdrowie Waszych dzieci i bliskich Wam osób apeluję o dopilnowanie by dzieci w czasie zamknięcia szkoły, przedszkola pozostawały w domu. Czas zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych to okres kwarantanny, który ma na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa. Uczniowie w dzienniku elektronicznym otrzymają od nauczycieli materiały dydaktyczne, które pozwolą im utrwalić wiadomości lub rozwijać zainteresowania .Proszę zachęcać dzieci do korzystania z tych propozycji. M. Chmielewska

Komunikat

Rodzice, którzy chcą wybrać inną szkołę niż szkoła obwodowa biorą udział
w elektronicznej rekrutacji: nabor.pcss.pl/nowytomysl/szkoła podstawowa/która zostanie
uruchomiona 03.03.2020r./.
Jeżeli rodzic wypełni zgłoszenie do szkoły obwodowej we wcześniejszym terminie
/ od 03.02. do 02.03.2020r./ nie bierze udziału w rekrutacji.
Według harmonogramu /Zarządzenie Nr 224/2020 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia
28 stycznia 2020 r./rekrutacja do klas I szkoły podstawowej - składanie w szkole podstawowej
pierwszego wyboru, wydrukowanych i podpisanych zgłoszeń/wniosków wraz z załącznikami
(oświadczeniami i dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów) rozpocznie się od
3 marca 2020 r. i będzie trwała do 20 marca 2020 r.

Od dnia 3.02.2020r. rozpoczyna się zgłoszenie uczniów do klas pierwszej szkoły podstawowej, dzieci zamieszkałych w obwodzie naszej szkoły.W zakładce Dokumenty zamieszczone są informacje jak zapisać dziecko do szkoły na rok szkolny 2020/21. W tym roku nabór do szkół odbywa się drogą elektroniczną .Składanie zgłoszeń trwa do 2.marca 2020r.Wypełnione złoszenie należy wydrukować, podpisać i słożyć w sekretariacie szkoły.

Od 3.02.2020r. rozpoczął się elektroniczny nabór - przyjmowanie deklaracji o kontynuację  wych. przedszkolnego w naszym przedszkolu. Szczegółowe informacje o tym jak wypełnić deklaracje na rok szkolny 2020/21  są w zakładce Dokumenty. Deklaracje przyjmujemy do 2 marca 2020r

W dniu 2.09.2019r. rozpoczynamy nowy rok szkolny 2019/20. Dzieci będą  dowożone  do szkoły na godzine 8:00 ze wszystkich kierunków , o godz. 8:15 msza św. w kościele, a o godzinie 9:10 uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego na boisku szkolnym od strony przedszkola. Odwóz dzieci szkolnych o godz. 10:15 we szystkich kierunkach.

W tym dniu  przedszkole rozpoczyna swoją pracę według ustalonego planu.Pracujemy od godz. 6:30 do godz.16:30. Prosimy by dzieci schodziły się do godziny 8:00. i przyniosły ze sobą rzeczy wymienione w wyprawce przedszkolaka.  Rodzice w tym dniu odbierają dzieci z przedszkola we własnym zakresie.

Zakończenie roku szkolnego.

Opublikowano w: Komunikaty

Zakończenie roku szkolnego 2018/19 odbędzie się 19.06.2019r. Dla uczniów klas 1- 4 rozpocznie się o godz.8:15 dla uczniów kl. 5- 3 gimnazjum o godz. 10:00. Uroczystości będą miały miejsce w sali gimnastycznej naszej szkoły.Dowóz uczniów na godzinę 8:00 bez zmian , a odwóz około  godz.9:45. Dowozy uczniów na godz. 10:00-  dzieci na przystankach zgodnie z ustaleniami z przewożnikiem. odwóz około godz. 12:00.Przedszkole pracuje bez zmian. Dzieci dowożone do przedszkola będą odjeżdżały o godz.12: 00  drugim odwozem, można odebrać dziecko we własnym zakresie.

Dyrektor szkoły z dniem 12.06.2019r. za zgodą organu prowadzącego skraca zajęcia lekcyjne z 45 minut do 30 minut. Decyzja spowodowana jest długotrwałym upałem.I odwóz o godz. 12:30 II odwóz o godz. 13:30. Po godzinie 13:00 odbiór dzieci we własnym zakresie. Świetlica szkolna czynna do godz. 16:00. Przedszkole pracuje bez zmian.

W związku z pismem ministra Edukacji Narodowej DWKI-WPB.5012.25.2019. BK z dnia 11 maja 2019 r. oraz na podstawie art.68 ust. 1 pkt 2, 3 i 6 i w związku z art. 51 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U.z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.), by wzmocnić współpracę między szkołą a rodzicami, utworzyliśmy "anonimową skrzynkę na sygnały", Skrzynka  znajduje się w korytarzu szkoły przy pokoju pedagoga szkoły.

 

Wolne 02.05.2019r.

Opublikowano w: Komunikaty

Dnia 2.05.2019 r. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Borui Kościelnej  wraz z oddziałami przedszkolnymi nie pracuje.Zgodnie z planem organizacji szkoły jest to dzień wolny od zajęć dydaktyczno- wychowawczych. Ten dzień odpracowany został dnia 27.04.2019r. imprezą "Bieg z Motylem".

Strona 1 z 7