Login

Zaloguj się na konto

Użytkownik *
Hasło *
Pamiętaj mnie

Uwaga rodzice dzieci przedszkolnych!

Napisała  Opublikowano w: Komunikaty

   Szanowni Państwo ze wzgledu na zakażenie wirusem SARS-CoV-2 u jednego z pracowników w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Borui Kościelnej i po uzyskaniu pozytywnej opinii organu prowadzącego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Tomyślu z dnia 27.10.2020r. Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Borui Kościelnej zawiesza zajęcia dla 2 grup przedszkolnych tj MYSZKI I KRASNALE w dniach 28.10.2020r. i 29.10.2020r.Kwarantanna dotyczy tylko dzieci, których rodzice zostali poinformowani telefonicznie przez intendenta szkoły. M. Chmielewska

Komunikat
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Tomyślu
z dnia 27.10.2020 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Tomyślu informuje, że w związku
ze stycznością z osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2 w dniu 19.10.2020 r.
w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Borui Kościelnej nakłada
na osoby podane w wykazie przez Dyrektora ww. placówki decyzję o odbyciu obowiązkowej kwarantanny w okresie od dnia 27.10.2020 r. do dnia 29.10.2020 r.
Pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nowym Tomyślu będą kontaktować się z Państwem telefonicznie w najbliższym czasie celem przeprowadzenia wywiadu epidemiologicznego i uzyskaniu niezbędnych danych tzn. Imię i Nazwisko, Numer PESEL, Numer telefonu dla każdej z ww. osób.

Ww. dane osób, które zamieszkują poza terenem działania Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Nowym Tomyślu zostaną niezwłocznie przekazane do właściwych terenowo Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych.

Z-ca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego

mgr Mirosława Łuczak-Bąbelek
specjalista epidemiolog

 

Czytany 473 razy