Login

Zaloguj się na konto

Użytkownik *
Hasło *
Pamiętaj mnie

Informacja dla ucznia i rodzica.

Napisała  Opublikowano w: Komunikaty

INFORMACJA DLA UCZNIA i RODZICA
Minister Edukacji Narodowej zdecydował o podjęciu działań profilaktycznych, zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa wśród dzieci i młodzieży i ograniczeniu – w terminie do 10 kwietnia 2020 r. – działalności jednostek systemu oświaty.
1. W celu zorganizowania procesu dydaktycznego w okresie od 25 marca do 10 kwietnia 2020 r. zadania szkoły będą realizowane przy użyciu metod i technik kształcenia
na odległość, z wykorzystaniem narzędzi informatycznych.
2. Każdy uczeń zobowiązany jest do realizacji zajęć z poszczególnych przedmiotów
w systemie zdalnym.
3. Komunikacja z uczniami i rodzicami odbywać się będzie za pomocą e-dziennika,
a w razie konieczności telefonicznie, nauczyciel dla poprawienia komunikacji może sam określić sposób komunikowania się z rodzicami.
4. W nauczaniu wykorzystana będzie głównie komunikacja przy pomocy e-dziennika Librus, oraz poprzez pocztę elektroniczną, telefony.
5. Na zajęciach wykorzystywane będą materiały przygotowywane przez nauczycieli, materiały rekomendowane przez MEN na stronach www.epodręczniki, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, materiałów prezentowanych w publicznej telewizji i radiofonii.
6. Przygotowane przez nauczyciela materiały będą zawierać kolejne treści z podstawy programowej oraz będą:
a) zgodne z zatwierdzonym rozkładem materiału i planem lekcji,
b) dostosowane do możliwości uczniów z uwzględnieniem różnych potrzeb edukacyjnych, w tym niepełnosprawności,
c) przygotowane z zastosowaniem oprogramowania ogólnodostępnego (darmowego)
7. Zdalne ocenianie wiedzy i umiejętności będzie się odbywać na podstawie uzgodnionych z nauczycielem form.
8. Oceny będą zapisywane i udostępniane dla uczniów oraz rodziców w e-dzienniku.

Zapraszamy Państwa do współpracy, zapoznawania się z informacjami zamieszczanymi na stronie szkoły i w dzienniku elektronicznym oraz do wspierania dzieci w systematycznej nauce.

Czytany 106 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 26 marzec 2020 14:52
Więcej w tej kategorii: « NAUCZANIE ZDALNE