Wydrukuj tę stronę

Posiłki

Opublikowano w: Dla rodziców

 Rok szkolny 2019/20

OBIADY !

Uczniowie naszej szkoły mogą korzystać z obiadów.       

Cena obiadu 5,50 zł                                                              

Opłaty za obiad szkolny należy dokonywać na konto Szkoły do 25 dnia każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc, którego opłaty dotyczą. Wpłaty, które wpłyną na rachunek bankowy po ustalonym terminie będą podlegały zwrotowi na wskazany w zgłoszeniu rachunek bankowy. Zapisy na obiady odbywają się na podstawie karty zgłoszenia. Karty zgłoszeń na obiady można pobrać u intendenta szkoły lub ze strony szkoły. Załącznik nr 1 do regulaminu stołówki. Osoba zgłoszona otrzymuje numer ewidencyjny.                                                                                                                                                                Intendentka szkoły do pierwszego dnia każdego miesiąca poda do wiadomości ogólnej ilość dni i kwotę jaką trzeba wpłacić na konto szkoły za obiady na dany miesiąc. Informacja będzie umieszczana w e- Dzienniku i na tablicy informacyjnej w budynku szkoły i w budynku przedszkola.

Opłaty za obiad szkolny należy wpłacać na indywidualny numer konta ucznia, który przekaże indendentka szkoły. Bardzo prosimy o przelewanie na konto dokładnie takich kwot jakie podajemy, gdyż nadpłaty muszą być zwracane na Państwa konto a to wymaga dodatkowej i niepotrzebnej pracy ze strony księgowości Gminy Nowy Tomyśl.

W tytule przelewu należy podać: imię i nazwisko dziecka, klasę ,kwotę za obiad oraz za jaki miesiąc wpłata.

Przykład :

Jacek Nowak / klasa 5a /                   50 zł obiad szkolny/ styczeń

 W miesiącu wrześniu obiady będą wydawane od 9.09.2019r. W tym miesiącu wyjątkowo Intendent przyjmuje zgłoszenia i wydaje karty do piątku 6.09.2019r.  Do tego dnia tj. 6.09.2019  do godz. 10:00  należy dokonać wpłat w celu zamówienia obiadów.

Opłata za  wrzesień 2019r. 16 dni x 5,50 zł= 88 zł

W szkole jest możliwość korzystania z obiadów bezpłatnych, refundowanych przez Ośrodek Opieki Społecznej. Rodzice korzystający z pomocy OPS-u powinni złożyć odpowiednie wnioski o taką pomoc do OPS  w Nowym Tomyślu. 

 

Ciepła herbata !

W okresie jesienno zimowym dzieci będą mogły wypić na terenie szkoły od 15 października 2018r. ciepłą herbatę.

Herbata będzie podawana w świetlicy szkolnej na 15 minutowej przerwie. Pieniądze na herbatę zbiera p. Lucyna Wierzbicka

Opłata na herbatę  -  2 zł na miesiąc

 

OWOCE W SZKOLE !

Dzieci w klasach 1-5 korzystają z programu OWOCE W SZKOLE . Dwa razy w tygodniu otrzymują  świeży owoc lub warzywo.

MLEKO W SZKOLE !

Program "Mleko w Szkole" kierowany jest do uczniów klas 1-5. Dzieci 3 razy w tygodniu piją mleko lub przetwory mleczne. Mleko lub przetwory mleczne są bezpłatne.