Login

Zaloguj się na konto

Użytkownik *
Hasło *
Pamiętaj mnie

Wiemy więcej…

Napisane przez  Opublikowano w: Aktualności

W ramach  konkursu Tytus pod Honorowym Patronatem Wielkopolskiego Kuratora Oświaty oraz Wojewody Wielkopolskiego dziesięcioro uczniów z klasy IIIa pod opieką p. Lidii Kawy i p. Mirosławy Szymczak -Ratajczak od lutego do końca maja br. będzie  pogłębiało swoją wiedzę, realizując przedsięwzięcia upamiętniające Polski Sejm Dzielnicowy, Powstanie Wielkopolskie i wydarzenia związane z tutejszym regionem.

Pierwsze działanie zespołu  skierowane było na  przypomnienie wydarzeń związanych z Polskim Sejmem Dzielnicowym. Uczniowie przygotowali  gazetkę ścienną o wskazanej tematyce, którą można obejrzeć w  bibliotece szkolnej oraz napisali artykuł do  szkolnej gazetki ,,Szkolny Kabel’’. Oto słów klika o tymże wydarzeniu.

Polski Sejm Dzielnicowy to jednoizbowy parlament, który obradował w dniach  3-5 grudnia 1918r. w poznańskim kinie Apollo. Składał się z 1399 przedstawicieli Polaków z zaboru pruskiego; w obradach wzięło udział 1200 posłów. Parlament udało się stworzyć Tymczasowemu Komisariatowi Naczelnej Rady Ludowej, który wymógł na władzach niemieckich zgodę na jego utworzenie. Władze pruskie postawiły jednak warunek, że sejm nie będzie miał prawa oderwać żadnego fragmentu niemieckiego terytorium.

Ciekawostki o wydarzeniu:

  • Był to sejm, w którym  po raz pierwszy brały udział  kobiety (około 129 posłanek);
  • Na budynku kina Apollo w Poznaniu znajduje się płyta upamiętniająca to wydarzenie;
  • Większość posłów wywodziło się z Wielkopolski;
  • To wydarzenie pokazuje, że Polacy potrafią zjednoczyć się w ważnych chwilach dla kraju;
  • Osoby, które ukończyły 20 lat, mogły głosować;
  • Jedną z ważniejszych uchwał było powołanie Naczelnej Rady Ludowej jako jedynej i legalnej władzy zwierzchniej Polaków w Niemczech;
  • W czasie obrad rozmawiano na tematy związane z granicami przyszłego państwa polskiego, o dostępie do morza oraz wyrażano swoje zdanie na temat  rewolucji w Niemczech i Rosji;
  • Wybory były czteroprzymiotnikowe: równe, tajne, powszechne, bezpośrednie.