Login

Zaloguj się na konto

Użytkownik *
Hasło *
Pamiętaj mnie

Plan zajęć pozalekcyjnych

Opublikowano w: Dla uczniów

       

PLAN ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Godz.

lekcyjna

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

 

ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
Nazwa zajęć / osoba prowadząca

1 lekcja

8:00 – 8:45

  -zajęcia sportowe z p. K. Miarką  

- zajęcia korekcyjno – kompensacyjne kl. IV c z p. I. Fornalik

-dodatkowe zajęcia z matematyki (I semestr kl. VI b, II semestr z kl. V b) z p. I. Maciejewską

- zajęcia sportowe z p. K. Miarką

- zajęcia korekcyjno – kompensacyjne kl. VI b z p. I. Fornalik

2 lekcja

8:55 – 9:40

- zajęcia korekcyjno – kompensacyjne kl. VI b z p. I. Fornalik

  - koło matematyczne kl. IV c i V b z p. I. Śliczner

- Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne z kl. Vb / kółko przyrodnicze (na zmianę - co dwa tygodnie) z p. I. Fornalik

-zajęcia wyrównawcze kl. IV c i V b z p. B. Ciesielską

- Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne z kl. V b i IV c z p. I Fornalik

- kółko historyczne kl. IV c z p. L. Kawą

3 lekcja

9:50 – 10:35

         

4 lekcja

10:50 – 11:35

- zajęcia korekcyjno – kompensacyjne z p. L. Kowalczyk

- zajęcia rewalidacyjne kl. II z p. M. Chmielewską

     

- koło „Klub Małego Europejczyka” kl. I-III z p. B. Fiedorowicz

-koło artystyczne z p. J. Kucz

5 lekcja

11:45 – 12:30

-zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze z p. L. Kowalczyk

- koło przyrodnicze kl. I a z p. K. Horowską

-koło plastyczne kl. I b z p. E. Marcinkowską

-zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze z p. L. Kowalczyk

- zajęcia rewalidacyjne kl. III b z p. M. Chmielewską

- koło języka angielskiego kl. III z p. A. Bielecką    

6 lekcja

12:50 – 13:35

- koło redakcyjne „Kubusiowe wiadomości” kl. I – III z p. L. Kowalczyk

- zajęcia korekcyjno – kompensacyjne kl. IV b z p. E. Marcinkowską

-dodatkowe zajęcia z języka niemieckiego z p. K. Spieczyńską

- zajęcia rewalidacyjne z p. M. Szymczak –Ratajczak

- zajęcia rewalidacyjne kl. III b z p. M. Chmielewską

- zajęcia korekcyjno – kompensacyjne kl. III b z p. B. Fiedorowicz

-zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze z p. L. Kowalczyk

- zajęcia korekcyjno- kompensacyjne kl. III a i III b z p. M. Chmielewską

- zajęcia korekcyjno – kompensacyjne kl. III b z p. B. Fiedorowicz

- zajęcia korekcyjno – kompensacyjne kl. IV b z p. E. Marcinkowską

- koło religijne z p. A. Józefowską

-zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze z p. L. Kowalczyk

-koło geograficzne i odnowy środowiska z p. J. Łukaszewską

- zajęcia korekcyjno- kompensacyjne kl. III a i III b z p. M. Chmielewską

-zajęcia korekcyjno – kompensacyjne kl. II z p. L. Kowalczyk

- zajęcia rewalidacyjne kl. II z p. M. Chmielewską

7 lekcja

13:45 – 14:30

- zajęcia korekcyjno – kompensacyjne kl. VI a z p. E. Marcinkowską

- zajęcia pierwszej pomocy z p. J. Janowską

-zajęcia sportowe SKS z p. K. Miarką

- zajęcia korekcyjno – kompensacyjne kl. VI a z p. E. Marcinkowską

- koło orgiami (14:00-14:45) B. Rau-Moćko

z p. A. Markiewiczem

- zajęcia korekcyjno – kompensacyjne kl. IV a z p. E. Marcinkowską

- zajęcia dodatkowe kl. IIIa GIM z p. M. Murawską

- kółko przyrodnicze kl. IV a i IV b (co drugi tydzień) z p. I. Fornalik

-koło teatralne z p. B. Ciesielską

- koło redakcyjne z p. M. Szymczak – Ratajczak

- zajęcia wyrównawcze matematyczne z p. I. Śliczner

-zajęcia korekcyjno – kompensacyjne kl. VII z p. I. Fornalik

- koło redakcyjne z p. K. Wojciechowską

-zajęcia sportowe SKS z p. K. Miarką

- zajęcia wyrównawcze kl. VII z p. M. Szymczak – Ratajczak

- zajęcia dodatkowe (wg potrzeb uczniów-konsultacje, nadrabianie zaległości, poprawy) z p. A. Łukaszyk

8 lekcja

14:35 – 15:20

-koło języka angielskiego kl. IV z p. D. Rutą

- zajęcia korekcyjno – kompensacyjne kl. VII z p. E. Marcinkowską

-zajęcia sportowe SKS z p. K. Miarką

- zajęcia dodatkowe (wg potrzeb uczniów-konsultacje, nadrabianie zaległości, poprawy) z p. A. Łuką

-zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze z p. B. Fiedorowicz

- zajęcia wyrównawcze kl. VI a i VI b z p. I. Maciejewską

- zajęcia korekcyjno – kompensacyjne kl. IV a z p. E. Marcinkowską

- koło komputerowe z p. J. Janowską

-zajęcia korekcyjno – kompensacyjne kl. VII z p. I. Fornalik

-zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze z p. B. Fiedorowicz

- zajęcia korekcyjno – kompensacyjne kl. VII z p. E. Marcinkowską

-zajęcia sportowe z p. K. Miarką

- zajęcia rewalidacyjne  z p. M. Szymczak – Ratajczak

- koło języka angielskiego z p. A. Łuką

- zajęcia wyrównawcze kl. VI a z p. B. Ciesielską

- zajęcia wyrównawcze kl. III b GIM z p. M. Szymczak – Ratajczak

- zajęcia wyrównawcze matematyczne z p. I. Śliczner

-zajęcia sportowe SKS z p. K. Miarką

- zajęcia dodatkowe (wg potrzeb uczniów-konsultacje, nadrabianie zaległości, poprawy) z p. J. Łukaszewską

9 lekcja - zajęcia dodatkowe (wg potrzeb uczniów-konsultacje, nadrabianie zaległości, poprawy) z p. J. Łukaszewską - zajęcia dodatkowe (wg potrzeb uczniów-konsultacje, nadrabianie zaległości, poprawy) z p. J. Łukaszewską - zajęcia dodatkowe (wg potrzeb uczniów-konsultacje, nadrabianie zaległości, poprawy) z p. J. Łukaszewską - zajęcia dodatkowe (wg potrzeb uczniów-konsultacje, nadrabianie zaległości, poprawy) z p. J. Łukaszewską