Login

Zaloguj się na konto

Użytkownik *
Hasło *
Pamiętaj mnie

Plan Lekcji

Opublikowano w: Dla uczniów

Klasa 1a

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1 8:00 – 8:45

naucz. zintegr

naucz. zintegr

wych. fizyczne

naucz. zintegr

zaj. komp

2 8:55 – 9:40

naucz. zintegr

wych. fizyczne

naucz. zintegr

naucz. zintegr

naucz. zintegr

3 9:50 – 10:35

religia

religia

naucz. zintegr

naucz. zintegr

naucz. zintegr

4 10:50 – 11:35

naucz. zintegr

naucz. zintegr

naucz. zintegr

naucz. zintegr

wych. fizyczne

5 11:45 – 12:30

 

j. angielski

j. angielski

 

 

6 12:50 – 13:35

 

 

 

 

 

7 13:45 – 14:30

 

 

 

 

 

8 14:35 – 15:20

 

 

 

 

 

 

Klasa 1b

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1 8:00 – 8:45

naucz. zintegr

wych. fizyczne

naucz. zintegr

wych. fizyczne

naucz. zintegr

2 8:55 – 9:40

naucz. zintegr

zaj. komp

naucz. zintegr

naucz. zintegr

naucz. zintegr

3 9:50 – 10:35

naucz. zintegr

naucz. zintegr

naucz. zintegr

naucz. zintegr

wych. fizyczne

4 10:50 – 11:35

naucz. zintegr

naucz. zintegr

j. angielski

religia

j. angielski

5 11:45 – 12:30

 

 

naucz. zintegr

 

religia

6 12:50 – 13:35

 

 

 

 

 

7 13:45 – 14:30

 

 

 

 

 

8 14:35 – 15:20

 

 

 

 

 

 

Klasa 2a

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1 8:00 – 8:45

naucz. zintegr

naucz. zintegr

naucz. zintegr

naucz. zintegr

wych. fizyczne

2 8:55 – 9:40

naucz. zintegr

naucz. zintegr

naucz. zintegr

naucz. zintegr

naucz. zintegr

3 9:50 – 10:35

naucz. zintegr

j. angielski

j. angielski

naucz. zintegr

naucz. zintegr

4 10:50 – 11:35

 

wych. fizyczne

naucz. zintegr

zaj. komp

naucz. zintegr

5 11:45 – 12:30

 

religia

wych. fizyczne

religia

naucz. zintegr

6 12:50 – 13:35

 

 

 

 

 

7 13:45 – 14:30

 

 

 

 

 

8 14:35 – 15:20

 

 

 

 

 

 

Klasa 3a

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1 8:00 – 8:45

naucz. zintegr

naucz. zintegr

naucz. zintegr

naucz. zintegr

naucz. zintegr

2 8:55 – 9:40

naucz. zintegr

naucz. zintegr

naucz. zintegr

naucz. zintegr

naucz. zintegr

3 9:50 – 10:35

naucz. zintegr

naucz. zintegr

naucz. zintegr

wych. fizyczne

naucz. zintegr

4 10:50 – 11:35

j. angielski

religia

wych. fizyczne

j. angielski

naucz. zintegr

5 11:45 – 12:30

zaj. komp

wych. fizyczne

 

religia

 

6 12:50 – 13:35

 

 

 

 

 

7 13:45 – 14:30

 

 

 

 

 

8 14:35 – 15:20

 

 

 

 

 

 

Klasa 3b

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1 8:00 – 8:45

naucz. zintegr

naucz. zintegr

naucz. zintegr

naucz. zintegr

naucz. zintegr

2 8:55 – 9:40

naucz. zintegr

naucz. zintegr

naucz. zintegr

wych. fizyczne

naucz. zintegr

3 9:50 – 10:35

naucz. zintegr

religia

wych. fizyczne

naucz. zintegr

zaj. komp

4 10:50 – 11:35

wych. fizyczne

naucz. zintegr

naucz. zintegr

religia

naucz. zintegr

5 11:45 – 12:30

j. angielski

 

naucz. zintegr

j. angielski

 

6 12:50 – 13:35

 

 

 

 

 

7 13:45 – 14:30

 

 

 

 

 

8 14:35 – 15:20

 

 

 

 

 

 

Klasa 3c

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1 8:00 – 8:45

naucz. zintegr

naucz. zintegr

 

naucz. zintegr

naucz. zintegr

2 8:55 – 9:40

naucz. zintegr

naucz. zintegr

 

naucz. zintegr

naucz. zintegr

3 9:50 – 10:35

wych. fizyczne

wych. fizyczne

 

religia

naucz. zintegr

4 10:50 – 11:35

naucz. zintegr

zaj. komp

 

wych. fizyczne

 

5 11:45 – 12:30

naucz. zintegr

religia

 

naucz. zintegr

 

6 12:50 – 13:35

 

j. angielski

j. angielski

naucz. zintegr

 

7 13:45 – 14:30

 

 

naucz. zintegr

 

 

8 14:35 – 15:20

 

 

naucz. zintegr

 

 

 

Klasa 4a

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1 8:00 – 8:45

technika

muzyka

matematyka

j. polski

j. polski

2 8:55 – 9:40

matematyka

j.ang1/j.ang2

j. polski

j.ang1/j.ang2

j. polski

3 9:50 – 10:35

wych. fizyczne

j. polski

wych. fizyczne

religia

j.ang1/j.ang2

4 10:50 – 11:35

inf 1/j.niem2

matematyka

godz. wych

wych. fizyczne

wych.fizyczne

5 11:45 – 12:30

historia

przyroda

przyroda

j.niem1/inf2

matematyka

6 12:50 – 13:35

 

religia

plastyka

j.niem 2

wdżr

7 13:45 – 14:30

 

j. niem 1

 

 

 

8 14:35 – 15:20

 

 

 

 

 

 

Klasa 4b

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1 8:00 – 8:45

j. polski

historia

j. polski

inf1/j.ang 2

j. polski

2 8:55 – 9:40

matematyka

w.fiz1/w.fiz2

j. polski

w.fiz1/j.niem2

plastyka

3 9:50 – 10:35

j.niem1/j.ang2

matematyka

religia

przyroda

godz. wych

4 10:50 – 11:35

w.fiz1/w.fiz2

j. polski

j.ang1/w.fiz 2

j.ang.1/j.niem2

przyroda

5 11:45 – 12:30

religia

j.niem1/j.ang2

matematyka

matematyka

w.fiz1/w.fiz2

6 12:50 – 13:35

 

j.ang1/inf 2

 

muzyka

technika

7 13:45 – 14:30

 

 

 

 

 

8 14:35 – 15:20

 

 

 

 

 

 

Klasa 4c

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1 8:00 – 8:45

 

 

 

 

 

2 8:55 – 9:40

 

 

 

 

 

3 9:50 – 10:35

j. polski

wych. fizyczne

wdżr

wych. fizyczne

j. polski

4 10:50 – 11:35

matematyka

j. angielski

wych. fizyczne

historia

plastyka

5 11:45 – 12:30

wych. fizyczne

j. polski

j. polski

przyroda

przyroda

6 12:50 – 13:35

muzyka

matematyka

j. polski

matematyka

matematyka

7 13:45 – 14:30

j. niemiecki

informatyka

godz. wych

j. angielski

technika

8 14:35 – 15:20

religia

religia

j. angielski

j. niemiecki

 

 

Klasa 5a

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1 8:00 – 8:45

przyroda

przyroda

j. polski

j. niemiecki

zaj. techniczne

2 8:55 – 9:40

zaj. komp

matematyka

przyroda

muzyka

godz. wych

3 9:50 – 10:35

matematyka

plastyka

historia i społ.

wych. fizyczne

wych. fizyczne

4 10:50 – 11:35

religia

wych. fizyczne

matematyka

matematyka

matematyka

5 11:45 – 12:30

j. polski

j. polski

wych. fizyczne

j. polski

j. polski

6 12:50 – 13:35

j. angielski

j. niemiecki

religia

j. angielski

j. angielski

7 13:45 – 14:30

 

 

 

 

wdżr

8 14:35 – 15:20

 

 

 

 

 

 

Klasa 5b

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1 8:00 – 8:45

 

 

 

 

 

2 8:55 – 9:40

matematyka

przyroda

 

 

 

3 9:50 – 10:35

zaj. komp

wych. fizyczne

plastyka

j. niemiecki

przyroda

4 10:50 – 11:35

j. polski

historia i społ.

j. polski

matematyka

j. polski

5 11:45 – 12:30

wych. fizyczne

zaj. techniczne

matematyka

wych. fizyczne

j. polski

6 12:50 – 13:35

religia

j. polski

przyroda

godz. wych

wych. fizyczne

7 13:45 – 14:30

j. angielski

matematyka

j. angielski

muzyka

matematyka

8 14:35 – 15:20

wdżr

j. niemiecki

religia

j. angielski

 

 

Klasa 6a

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1 8:00 – 8:45

godz. wych

j. polski

historia i społ.

j. angielski 2

w.fiz1/j.ang2

2 8:55 – 9:40

j.ang1/w.fiz2

j. polski

matematyka

w.fiz1/z.komp2

z.komp1/w.fiz2

3 9:50 – 10:35

przyroda

przyroda

przyroda

matematyka

matematyka

4 10:50 – 11:35

j. polski

matematyka

muzyka

j. polski

j. polski

5 11:45 – 12:30

matematyka

j.ang1/w.fiz2

j. polski

historia i społ.

j.ang1/j.niem2

6 12:50 – 13:35

w.fiz1/j.niem2

religia

w.fiz1/j.ang2

relgia

plastyka

7 13:45 – 14:30

j. niemiecki 1

j. niemiecki 1

wych. fizycz. 2

zaj. techniczne

 

8 14:35 – 15:20

 

 

 

 

 

 

Klasa 6b

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1 8:00 – 8:45

 

 

przyroda

 

 

2 8:55 – 9:40

 

religia

historia i społ.

godz. wych

wych. fizyczne

3 9:50 – 10:35

matematyka

j. niemiecki

j. polski

j. polski

historia i społ.

4 10:50 – 11:35

przyroda

wych. fizyczne

matematyka

wych. fizyczne

zaj. komp

5 11:45 – 12:30

j. niemiecki

matematyka

muzyka

matematyka

matematyka

6 12:50 – 13:35

j. polski

j. polski

wych. fizyczne

przyroda

j. polski

7 13:45 – 14:30

j. angielski

j. angielski

j. angielski

religia

j. polski

8 14:35 – 15:20

zaj. techniczne

 

 

plastyka

 

 

Klasa 7a

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1 8:00 – 8:45

fizyka

fizyka

wdżr

matematyka

historia

2 8:55 – 9:40

j. polski

j. polski

wych. fizyczne

geografia

matematyka

3 9:50 – 10:35

plastyka

historia

matematyka

j.ang1/j.ang2

wych. fizyczne

4 10:50 – 11:35

wych. fizyczne

religia

religia

j. polski

j.ang1/j.ang2

5 11:45 – 12:30

geografia

matematyka

j. polski

inf 1/j.niem2

muzyka

6 12:50 – 13:35

j.ang1/j.niem2

wych. fizyczne

chemia

j. niem1/inf 2

j. polski

7 13:45 – 14:30

godz. wych

biologia

 

chemia

 

8 14:35 – 15:20

j. niemiecki 1

j. angielski 2

 

biologia

 

 

Klasa 2a GIM

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1 8:00 – 8:45

matematyka

j. polski

fizyka

wdżr

religia

2 8:55 – 9:40

j.a gr1 / j.a gr2

matematyk

j.a gr1 / j.a gr2

j. polski

j. polski

3 9:50 – 10:35

w-f gr1/ w-f gr2

j.a gr1/ j.a gr2

w-f gr1/ w-f gr2

geografia

muzyka

4 10:50 – 11:35

j.a gr1/ j.a gr2

fizyka

matematyka

z. techniczne

matematyka

5 11:45 – 12:30

j. polski

w-f gr1/ w-f gr2

chemia

w-f gr1/ w-f gr2

wos

6 12:50 – 13:35

historia

inf gr1/ j.n gr2

j. polski

chemia

j.a gr1 / inf gr2

7 13:45 – 14:30

religia

historia

godz. wych.

biologia

j. niem. gr1

8 14:35 – 15:20

j. niem. gr1

j. ang. gr1

 

 

 

 

Klasa 3a GIM

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1 8:00 – 8:45

j. ang. gr1

j. ang. gr1

j.a gr1 / w-f gr2

matematyka

ja gr1 / w-f gr2

2 8:55 – 9:40

religia

historia

matematyka

fizyka

w-f gr1 / ja gr2

3 9:50 – 10:35

j. polski

j. polski

j. polski

historia

matematyka

4 10:50 – 11:35

matematyka

z. artystyczne

w-f gr1/j.a gr2

chemia

edb

5 11:45 – 12:30

j.n gr1 / w-f gr2

matematyka

geografia

j. polski

j. polski

6 12:50 – 13:35

w-f gr1 / j.a gr2

geografia

wos

biologia

godz. wych.

7 13:45 – 14:30

j.a gr1 / j.n gr 2

religia

 

w-f gr1 / j.n gr2

j. ang. gr1

8 14:35 – 15:20

 

w-f gr2

 

j. niem. gr1

 

 

Klasa 3b GIM

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1 8:00 – 8:45

edb

godz. wych.

j. polski

j. polski

j. polski

2 8:55 – 9:40

w-f gr1/ w-f gr2

z. artystyczne

j. polski

matematyka

religia

3 9:50 – 10:35

matematyka

matematyka

j.a gr1 / j.a gr2

fizyka

matematyka

4 10:50 – 11:35

j. polski

j.a gr1 / j.a gr2

geografia

geografia

wos

5 11:45 – 12:30

j.a gr1 / j.a gr2

historia

w-f gr1/ w-f gr2

chemia

historia

6 12:50 – 13:35

 

biologia

matematyka

w-f gr1/ w-f gr2

j. niemiecki

7 13:45 – 14:30

 

w-f gr1/ w-f gr2

religia

 

 

8 14:35 – 15:20

 

j. niemiecki